Aktuális folytatása - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
Június 4:
A Nemzeti Összetartozás Napja,
helyesebben a Nemzeti Gyász Napja!
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye
A  társadalom részéről többen indítványozták, hogy június 4-én délután fél  ötkor szólaljanak meg országszerte a harangok. Aki a harangszót hallja  vagy megszólaltatja harangjait, tegye ezt az imádság lelkületével, könyörögjön hazánkért, népünkért határainkon innen és túl, és  Közép-Európa összes népeiért, hogy békében, szeretetben és alkotó  együttműködésben építhessük közös jövőnket.
Budapest, 2020. május 21.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
  
Imaszándékunkat itt írhatjuk le (angolul).
Az EWTN a világ legnagyobb és legismertebb katolikus televíziója.
Magyarországon: Bonum TV

Imaszándék IDE kattintva!
Áldozócsütörtök - Urunk
mennybemenetelének ünnepe.
Pio atya szobra Szirakúzában (Szicília)

Pünkösd -
Jöjj Szentlélek Úristen!

Hol vannak a halottak?

A Svájci Statisztikai Hivatal táblázata szerint 2015 és 2020 között az érintett évek első 18 hetében a mellékelt táblázat szerinti számú, svájci illetőségű illetve lakóhelyű ember hunyt el. 2015-ben 26.596. 2020-ban csak 25.400. 2015-ben nem volt járvány, 2020-ban pedig van, és a médiák szerint Svájcban is tömegek hunytak el a Covid vírusban. Felmerül a kérdés, hogy nyilvánvalóan ezeket is tartalmazza a statisztika, tehát járvány nélkül több ember halt meg, mint a járvány időszakában? Vagy ki az, aki vét a 9. Parancsolat ellen: "Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúságot." Itt ugyanis mindannyiunk ellen tesznek hamis tanúságot!
Szent II. János Pál pápa
1920. május 18. - 2020. május 18.
100 éve született.
Deo Gratias!
2020. május 17.
A kommunikáció világnapja

Manapság sajnos nincsenek kedvező helyzetben az újságírók. Számos hamis információt kell kiszűrniük, elvileg ellent kell állniuk a pénz és a hatalom erejének, sőt az életüket is kockáztatják, ha bizonyos dolgokat közölnek. Ez fokozottan érvényes a jelenlegi "vírusos" időkben. A kapott információk összegzése nehéz és időt rabló feladat. Megpróbáltuk röviden összefoglalni a vírussal kapcsolatos információinkat. Kattints(on) IDE!
Fatimai jelenések 1917 - 2020

A portugáliai Leira városától mintegy harminc kilométerre fekvő portugál településen, Fatimában, 1917. május 13-án, a település határában fekvő Iria-völgyben (Cova d'Iria)  három gyermek, név szerint az akkor tízéves Lúcia de Jesus dos Santos,  valamint unokatestvérei, a kilencéves Francisco Marto, valamint a  hétéves Jacinta Marto a nyájat őrizte, amikor nem sokkal a déli  rózsafüzér-imádság után sugárzó fényt láttak azon a helyen, ahol ma a  világhírű zarándokhely bazilikája áll.
A három gyermek először villámlásnak vélte a fényjelenséget, amelytől megrettenve, éppen hazafelé indultak volna, amikor egy második villanásra figyeltek fel.
Egy tölgyfabokor felett kibontakozó sugárzó fényben – elmondásuk szerint – egy, a kezei között rózsafüzért tartó nő alakját látták, aki meghívta őket, hogy minden hónap 13-án jöjjenek vissza Cova d'Iriához.
A gyermekek így is tettek – egy alkalmat kivéve –, és mind az ötször megjelent előttük a fényesen ragyogó nőalak, a Szent Szűz.

Jó Pásztor vasárnapja - a papi hivatásokért

Húsvét 4. vasárnapja. Imádkozzunk papjainkért, a papi utánpótlásért. "Adj Uram hű szolgákat népednek!"
Papjainknak azonban szükségük van segítségre, mégpedig a MI segítségünkre. Nekünk is apostolkodnunk kell, ahol és amivel csak tudunk. Mindannyiunknak küldetésünk van, ahogyan fent, Esztergom panorámaképében is olvasható. Teljesítsük feladatunkat ezekben a nehéz időkben is, sőt kiemelten most, amikor hirdetnünk kell azt, hogy nem vagyunk egyedül, ha kérünk, akkor kapunk is segítséget.
Krisztus Urunk a kafarnaumi zsinagóga falai között is szólt a zsidókhoz. Kafarnaum a Genezáreti tó partja mentén található, ahol Simon Péter háza is állt. Krisztus városa a ferences atyák gondozása alatt számos látogatót fogad. Balra Kafarnaum ősi falait, a zsinagóga romjait is láthatjuk.

A fényképek 2011 novemberében készültek.
2000. április 30.: Az Isteni Irgalmasság napja
Fausztina nővér szentté avatása a Szent Péter téren

Ezen a napsütéses tavaszi napon több tízezer hívővel együtt ünnepeltük a lengyel Fausztina nővét szentté avatását a római Szent Péter téren.
"Szent Fausztina magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott Jézussal, melyben – a nővér naplója alapján – Jézus kérte, hogy húsvét utáni első vasárnapja legyen az isteni irgalmasság napja. II. János Pál pápa 2000. április 30-án kihirdette az isteni irgalmasság ünnepét az egész világra. Ugyanezen a napon szentté avatták a nővért." - Wikipedia
Idén április 19-én ünnepeljük az Isteni Irgalmasság napját.
 
UGYE, URAM, MOST IS SÍRSZ?

Homília a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatójától

Nagyböjt ötödik vasárnapján, március 29-én a Pannonhalmi Főapátság konventmiséjét online lehetett követni. A szentmisén Dr. Juhász-Laczik Albin OSB, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója, személyes hangú szentbeszédet mondott, melyet az alábbiakban közreadunk.Húsvét hétfő
Jézus, feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek!
Hadd legyen életem is fény a sötétségben: szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak, ahol sértegetnek, összekössek, ahol szakadás van, reményt ébresszek, ahol elkeserednek, vigasz legyek, ahol szenvednek, örömet vigyek, ahol szomorúak.
Uram, add, hogy fény legyek a sötétségben!
Alexandriai Szent Cirill

KRISZTUS FELTÁMADOTT, ALLELÚJA!
Hallelujah - héber szó: hallelu-jah, azaz dícsérjük az Urat (jah: Jahve)

 
Vatikán, 2020 január
Krisztusért, Krisztussal

A feltámadást az idén rendhagyó módon ünnepeljük. Üresek a templomok, a Szent István Bazilikában Erdő Péter bíboros egyedül mondja a szentmisét. Ferenc pápa mellett csak a személyi asszisztense áll.
Kérjük az Urat, hogy szüntesse meg a veszedelmet a fejünk fölük, és adja áldását mindannyiunkra: családunkra, rokonainkra, barátainkra, ismerőseinkre, embertársainkra, és az Őt szolgáló papokra!

Húsvéti megemlékezés ITT


 
Nagypéntek, 2020.04.10.

A ferencesek minden péntek délután körmenetet tartanak Jeruzsálemben, a Via Dolorosán. Kísérjük el őket a mai rendhagyó nagypénteken, és emlékezzünk meg Krisztus Urunk értünk hozott áldozatáról.

 
Nagycsütörtök 2020

A Getszemáni vagy Gecsemáné kertje (héber: Gat Smanim גת שמנים) Jeruzsálem óvárosától keletre található, az Olajfák hegyének lábánál. Héber nevének jelentése: az olajprés helye. Jézus idejében az Olajfák hegye lejtőjének ezen a részén egy major állt, amelyben olajprés volt.

Az Újszövetség alapján Jézus kedvelt helye volt az Olajfák hegye. Az utolsó vacsorát tanítványai körében fogyasztotta el, azután a Getszemáni-kertbe ment, s arra kérte őket, hogy virrasszanak vele.

  
Böjte Csaba: Nagyböjti elcsendesedés

Lassan úgy járunk itt Déván mint Kőmíves Kelemenné, befalaznak otthonainkba! Ezt is - azt is elvesznek tőlünk, templomainkat, iskoláinkat, üzleteinket bezárják, még egy jó sört sem ihatunk meg a barátainkkal. Változó világban sokan elkeserednek, világ végét vizionálnak és szomorúan kérdezgetik: Isten miért hallgat?
Jézus Krisztus elmondott mindent, mit Isten mondhatott nekünk... a papjaink ezt a Jézusi örömhírt hirdetik, elvitték mindannyiunkhoz, most szépen vizsgázunk! A tanár hallgat a dolgozat írás alatt! Ismerjük a szeretet parancsát, tudjuk a dolgunkat, tegyük alázattal!

A zarándoklatra induló embernek szoktuk mondani: a nehéz út kitakar! Felszínre hozza mindazt mi bennünk van!! A koronavírus is kitakar!! Ha a fényre megyek meglátom, hogy mennyire piszkos a kezem, de tudnom kell, hogy nem a napfény kente össze a kezemet, az a sötétben is piszkos volt! Egyszerűen a fényben jobban látható mindaz a szenny, piszok mi újaimon, a kezemen van!! Keseregni kell miatta? Nem, van víz, szappan mosakodjak meg! Örvendjek a fénynek, mely kitakart, hisz így tehetek hibáim ellen!

Mennyire nőttem fel, hogy állok az önuralommal, mennyit ér a hitem, az embertársaimmal kötött szövetségem? Mindaz mit összegyűjtöttem az évek alatt mennyit ér? Sorolhatnánk a kérdéseket, miket minden nagyböjtben fel szoktunk tenni?! Minek, most maga a helyzet, - melyben vagyunk - teszi fel,  rendkívül élesen ugyanazokat a kérdéseket!! Az önző, kapzsi élet mennyit ér?! Igazából a létemet kivel tudom jól megosztani?

A vizsga itt van, nem bújhatunk ki alóla! A nagy kérdés, hogy átmegyünk-e ezen a vizsgán,  vagy vakon rohanunk tovább az önzés, a kapzsiság zsákutcájában, míg a falnak nem csapódunk?! Folytatjuk az átlátszó, kicsinyes politikai marakodásainkat, a társam empátia nélküli kioktatását, rángatását, míg végül egymást megfojtjuk?! A nagy kérdés diónyira zsugorodott családjainkban, vagy a dőrén megrajzolt határoktól szabdalt társadalmainkban, a parttalan acsarkodásnak véget vetve, a túlélésben egymásnak szövetségesei tudunk-e lenni, vagy arasznyi érdekek miatt elvérzünk?
Úgy tűnik, hogy a lét és a nem lét nagy kérdéseit ma nem a tanárok, a papok, a filozófusok teszik fel okvetetlenkedve, hanem maga a mindennapi élet! 25-30 évenként minden generációt az idő megrostál. "Az idő igaz, - mondja Petőfi Sándor -  és eldönti ami nem az"!! Reméljük, hogy erőnkön felüli feladatokkal nem fog terhelni ez a járvány és a nyomába járó szegénység, zűrzavar!  Vállaljuk váll a váll mellett a létünkkel együtt járó kihívásokat, a mostani és az eljövendő nehézségeket, Istenben bízó lélekkel, alázattal, vasakarattal tegyük meg mindazt mi tőlünk telik!

Bízzunk magunkban, egymásban, Teremtőnkben mert az áldott hajnal egészen biztos, hogy ránk virrad! Isten irgalmát hirdetve

Csaba testvér


Fényképek:
- Csaba testvér Ficsor Lászlóval Duisburgban
- a dévai ferences templom (2016. április)

2020. április 5.:
Virágvasárnap

"Jönnek a gyermekek, pálmaágat lengetnek..." - énekeltük virágvasárnap a magyar templomokban. A virágvasárnapot az egész világ kereszténysége ünnepli: az idén rendhagyó módon. Érdemes azonban felidézni a korábbi virágvasárnapok emlékét, amikor a keresztények Jézus bevonulását ünneplik Jeruzsálembe. A templomokban ünnepi nagymisét tartanak, elsősorban ott, ahol a katolicizmus kiemelkedő fontosságú az emberek életében.

A fenti linkre kattintva a La Valetta katedrálisában 2006 virágvasárnapján Málta bíboros érsekének vezetésével megtartott ünnepi szentmise részletét láthatjuk.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe IDE kattintva.
 
Mit jelent a küldetés?
A küldetés azt is jelenti, hogy a politikában is merjünk állást foglalni. A katolikus keresztények nem támogathatnak olyan politikusokat és pártokat, amelyek becsmérlik, degradálják a keresztényeket. Minden katolikusnak tartózkodnia kell a baloldali pártoktól, ezekre szavaznia nem szabad! Kötelességünk felhívni a figyelmet a baloldali pártok által okozott társadalmi veszélyekre. Egyik párt sem tökéletes, azonban az alapvető célkitűzéseket és értékeket kell a szemünk előtt tartani.


Fotó: Ficsor László, Auswärtiges Amt (Külügyminisztérium), Berlin, 2014


Koronavírus járvány - tájékoztató - Mária Rádió

A koronavírus járvány új helyzetet teremtett Magyarországon is. Ehhez a Mária Rádiónak is alkalmazkodnia kellett. Néhány tanáccsal és információval szeretnénk segíteni Önöknek ebben a nehéz időszakban.

Imaháttér a koronavírus-járvány megfékezéséért
A Mária Rádió imahátteret indított a járvány megfékezéséért. Kérjük, aki tud szánni napi néhány percet az idejéből, az csatlakozzon és imádkozzunk minél többen együtt!
Az alábbi linkre kattintva csatlakozhat imahátterünkhöz!

Dr. Csókay András tanácsai a koronavírus járvány idején
Dr. Csókay András videóüzenetben osztotta meg velünk tanácsait. Érdemes megnézni és megfogadni a doktor úr tanácsait!

Egy cseppnyi segítség a  koronavírus idején
Mint azt korábban is írtam, a koronavírus felforgatta a Mária Rádió  mindennapjait. A veszélyhelyzet miatt önkénteseink védelmének érdekében bizonytalan ideig magazinunkat nem tudjuk futárok útján kiküldeni. A magazin kézbesítése nélkül azonban csekket sem tudunk kézbesíteni olvasóinknak és hallgatóinknak, akik a rádiónk fenntartói is egyben.
A Mária Rádió a vírus idején is kizárólag hallgatóink adományából működik, ha  visszaesik a támogatás, akkor rövid idő alatt a működöképességünk kerül veszélybe. Ezért  nagyon kérem, hogy aki eddig csekken támogatta a Mária Rádiót, most térjen át banki utalásra, vagy kérje meg valamelyik hozzátartozóját, hogy ilyen módon juttassa el adományát! Amennyiben teheti, egy cseppnyi segítséggel Ön is járuljon hozzá a Mária Rádió havi működési költségeihez!
Az alábbi linkre kattintva tudja támogatási szándékát jelezni!

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak akik támogatják a rádió működését! Ahogy az embereknek talán most van a legnagyobb szüksége a lelki táplálékot nyújtó Szűzanya rádiójára, úgy a Rádiónak is most van a legnagyobb szüksége a Hallgatói Családra!

Mária Rádió Magazin online
A járványügyi helyzetre való tekintettel Magazinunk mostantól online formában is elérhető az alábbi linken:

Kérjük, hogy vigyázzanak magukra és hozzátartozóikra, és maradjunk meg imádságban és szeretetben!
Szeretettel:
         Lukovits Milán atya
         a Mária Rádió műsorigazgatója

Mária Rádió Magyarország • 1133 Budapest, Gogol u. 28.
Szerkesztőség: +36-1-373-0701 • élő adás +36-1-374-0904 • Fax: +36-1- 354-1706
Mária Rádió Közhasznú Egyesület           számlaszáma: 10918001- 00000069-12310000
Mária Rádió Közhasznú Egyesület           Fejlesztési számlaszáma: 10918001- 00000069-12310017
 
A járvány legyűrte a globalizmust
Az unió megszűnt létezni, ám a nemzetállamok pontosan teszik a dolgukat
Fricz Tamás

A járvány érdekes megvilágításba helyezte azt a liberális, globalista elképzelést, mely szerint a világ dolgait a XXI. században már nemzetek feletti, szupranacionális intézményekkel kell intézni, a nemzetállamok kora lejárt, meg kell szüntetni a határokat, engedni kell a kultúrák, vallások, szokások stb. keveredését a világ minden táján. Fogalmazzunk egyértelműen: a koronavírus-járvány megmutatta, hogy a globalizmus járhatatlan út az emberiségnek.
Miért?

 
Nagybőjt

Elkezdődött a nagyböjt. Szeretném kiemelni, hogy ez a negyven napos böjti időszak nem csak kizárólag a lemondásokról kell hogy szóljon. Ugyan olyan fontos része kell hogy legyen az imádságnak és a jócselekedeteknek is, hiszen a húsvétra való felkészülés csak ezekkel együtt lehet valóban teljes.
Ehhez kapcsolódóan készültünk 10 tippel, amely segít a lelki felkészülésben:
1. Ajánljuk fel valakiért, vagy valamiért a böjti lemondásainkat!
2. A nagyböjti időszakban legalább egyszer menjünk el gyónni!
3. Legyünk türelmesek és figyelmesek családunkban, környezetünkben!
4. Olvassunk minden nap egy kis részletet a Bibliából!
5. Tartsunk legalább egyszer internetmentes napot. Helyette este közös beszélgetést tartsunk a családtagokkal!
6. Keressünk meg, vagy hívjunk fel valakit, akivel már régen találkoztunk!
7. Imádkozzunk minden nap, akár más-más szándékokért!
8. Béküljünk ki azokkal, akikkel szükséges!
9. Szerezzünk minél több embernek örömet cselekedeteinkkel!
10. Ha tehetjük hét közben is vegyünk részt szentmisén!

Remélem, hogy ebben a 40 napban sikerül közelebb kerülni Krisztushoz és felkészülni az Ő feltámadásának ünnepére!

Áldott nagyböjti felkészülést kívánok az egész Mária Rádió nevében!
Szeretettel:
Lukovits Milán atya
A Mária Rádió műsorigazgatója

MILÁN ATYA TOVÁBBI ÍRÁSA A KORONAVÍRUSRÓL ÉS IMAFELHÍVÁSA
IDE KATTINTVA OLVASHATÓ!
Eucharisztikus Világkongresszus 1938
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
1938 - Eucharisztikus Világkongresszus
2021 - Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus - 2021. szeptember 5.-13.

Itt az alkalom katolikus hitünk nyílt megvallására, amennyiben tettre készen támogatjuk az Eucharisztikus Kongresszus lebonyolítását.
Érdeklődjünk a helyi plébániánkon, hogy miként járulhatunk hozzá a rendezvény sikeréhez. A siker titka - mint mindig - az állhatatos ima, ezt ne feledjük. Ezért imádkozunk minden magyar szentmisén, és kérjük Isten áldását, hogy mindannyiunk meglássa azt a lehetőséget, amivel megbízta a Jóisten. Ha Isten velünk van, akkor minden jóra fordul.
A rendezvény utolsó napján, szeptember 12-én a pápa Magyarországra látogat!


St. Joseph, who felt the tribulation and worry of a parent when the child Jesus was lost, protect our dear children for time and eternity. May you be their father and counsellor. Let them, like Jesus, grow in age as well as in wisdom and grace before God and men. Preserve them from the corruption of this world, and give us the grace one day to be united with them in Heaven forever. Amen.

Szent József, aki érezte a szülők gyötrelmét és szomorúságát, amikor gyermekét, Jézust elveszítette, óvja kedves gyermekeinket most és mindörökké. Legyen mennyei apjuk és tanácsadójuk. Jézushoz hasonlóan növekedjenek korban, bölcsességben és kegyelemben egyaránt, Isten és az emberek előtt. Védje meg őket a világ korrupciójától, és adjon nekünk kegyelmet arra, hogy egy napon örökre egyesüljünk velük a Mennyben. Amen.
www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz