Trump - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
Trump elnök életpárti kiáltványa tiszteletben tartja St. Thomas Beckettet

 
 
Az alábbiakban bemutatjuk a Szent Thomas Becket vértanúságának 850. évfordulójáról szóló, 2020. december 28-án Donald Trump elnök által kiadott Kiáltvány szerkesztett szövegét.

 
Ma van Saint Thomas Becket vértanúságának 850. évfordulója, 1170. december 29-én. Thomas Becket államférfi, tudós, kancellár, pap, érsek és a vallásszabadság oroszlánja volt, aki életét adta annak érdekében, hogy - mint mondta - „az egyház elérje a szabadságot és a békét”.
 
A király Theobald canterburyi érsek halála után, 1162-ben – Becket minden ellenkezése dacára – őt nevezte ki érsekké és Anglia prímásává, remélve, hogy így teljesen szabadon folytathatja túlkapásait az egyházi ügyekben. De Beckett az egyház jogait II. Henrikkel szemben a leghatározottabban megvédte, tekintet nélkül korábbi barátságukra. II. Henrik barátsága gyűlöletté és félelemmé változott.  A király lovagjai válaszoltak, és a Canterbury-i székesegyházhoz lovagoltak, hogy ultimátumot nyújtsanak Thomas Becketnek: engedjen a király követeléseinek, vagy haljon meg. Thomas válasza az máig visszhangzik. Utolsó szavai a következők voltak: „Jézus neve és az egyház védelme érdekében kész vagyok vállalni a halált.” Ekkor a király által felbujtott angol nemes az oltár előtt meggyilkolta Becketet.
 
 
Thomas Becket vértanúsága megváltoztatta a történelem menetét. Végül számos alkotmányos korlátot hozott az állam hatalmának az egyház felett az egész nyugaton. Angliában a Magna Carta 45 évvel később kijelentette: "Az angol egyház szabad, szabadságjogai nem sérülnek."
 
Olyan nagyszerű emberek miatt, mint Thomas Becket, és az első amerikai elnök, George Washington, több mint 600 évvel később kihirdethette, hogy az Egyesült Államokban „Mindannyian egyszerre rendelkeznek lelkiismereti vallási, állampolgársági szabadsággal.
 
Thomas Becket halála erőteljes és időtlen emlékeztetőként szolgál minden amerikai számára arra nézve, hogy a vallásüldözés alóli szabadságunk nem pusztán a történelem luxusa vagy balesete, hanem szabadságunk alapvető eleme. Felbecsülhetetlen kincsünk és örökségünk. És mártírok vérével vették azt meg.
 
Amerikaiakként először egyesített bennünket az a meggyőződésünk, hogy „a zsarnokok elleni lázadás Isten iránti engedelmesség”, és hogy a szabadság védelme fontosabb, mint maga az élet. Ha továbbra is a szabadok országa akarunk lenni, egyetlen kormánytisztviselőnek, kormányzónak, bürokratának, bírónak és törvényhozónak sem szabad megengedni, hogy vallási kérdésekben döntsön arról, mi az igaz hit, vagy arra kötelezzük a vallásos híveket, hogy lelkiismeretükkel ellentétesen cselekedjenek. A békés, virágzó és erényes társadalomban egyetlen jog sem alapvetőbb, mint a vallási meggyőződés követésének joga.
 
Ezen a napon megünnepeljük és tiszteletben tartjuk Thomas Becket bátor kiállását a vallásszabadság mellett, és megerősítjük felhívásunkat a vallásüldözés világszerte történő megszüntetésére. Tavaly az ENSZ-hez intézett történelmi beszédemben egyértelművé tettem, hogy Amerika minden országban olyan hívők mellett áll, akik csak azt a szabadságot kérik, hogy a saját szívükben élő hit szerint éljenek. Azt is kijelentettem, hogy a globális bürokraták  nem támadhatják meg az ártatlan életet védeni kívánó nemzetek szuverenitását, tükrözve az Egyesült Államok és sok más ország azon meggyőződését, hogy minden gyermek - született és meg nem született - Isten szent ajándéka. Ez év elején aláírtam egy végrehajtási rendeletet, amely a vallásszabadságot helyezi előtérbe az Egyesült Államok külpolitikájának központi dimenziójaként. Minden nagykövetet erre utasítottunk.
 
Imádkozunk mindenütt a hívőkért, akik hitük miatt üldöztetést szenvednek el. Különösen imádkozunk bátor és inspiráló pásztoraikért - mint Joseph Zen hongkongi bíboros és Wang Yi csengdui lelkész -, akik fáradhatatlan tanúi a reménynek.
 
Thomas Becket emlékének tiszteletben tartása érdekében meg kell szüntetni a hívő emberekkel szemben elkövetett bűncselekményeket, szabadon kell engedni a lelkiismereti foglyokat, hatályon kívül kell helyezni a vallás és a meggyőződés szabadságát korlátozó törvényeket, és védeni kell a kiszolgáltatottakat, a védteleneket és az elnyomottakat.
 
A vallás nélküli társadalom nem lehet boldog, hit nélküli nemzetben a jóság és a béke nem érvényesülhet Isten kegyelme nélkül.
 
Ezért én, Donald J. Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, az Alkotmány és az Egyesült Államok törvényei által rám ruházott felhatalmazás alapján, 2020. december 29-ét Saint Thomas Becket mártírhalálának 850. évfordulóját emléknappá nyilvánítom. Felhívom az Egyesült Államok lakosságát, hogy Thomas Becket életéről és szellemi örökségéről megemlékezzenek az iskolákban, templomokban és a szokásos találkozási helyeken.

 
 
DONALD J. TRUMP az Amerikai Egyesült Államok elnöke.
 
(Catholic News Service)
 
 
 
www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz