Hozzászólások - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
 
KATOLIKUS HÍRPORTÁL
Katolikusoknak és minden jóérzésű embernek
Dr. Krajsovszky Gábor levele
Tisztelt Miniszterelnök Úr, Tisztelt Címzettek!

Nagyon fontos kérdésben írok Önöknek, akik nálam sokkal részletesebben rálátnak az ország mai problémáira, az országot fenyegető veszélyekre, hiszen Önök vezetik az országot és állnak ellen nap mint nap a külső és belső ultraliberális ellenség minősíthetetlen és agresszív támadásainak.
Aki - a fent említett ellentábor - a kereszténységet üldözi és gyalázza, az - a vallásosan hívőkön túlmenően - mindazokat is súlyosan megsérti, akik - még ha nem is kifejezetten vallási indíttatásból, hanem a saját helyes lelkiismeretükre hallgatva - a természetes erkölcsi értékrend alapján állnak.
Dr. Krajsovszky Gábor cikkei a Mária Rádió magazinjábanMindszenty megemlékezés 2020. május

Dr. Krajsovszky Gábor

Mindszenty megemlékezés
Mindszenty emlékezés
00:00
00:00
00:00

Dr. Krajsovszky Gábor ajánlásai:

1/ Weboldalak


(utóbbiból csak a dokumentum rész)
A politika és a vallás viszonya
2/ >… mivel a politika ledöntheti az oltárt és romlásba viheti a halhatatlan lelkeket – ahogyan az a történelem folyamán annyiszor megtörtént -, súlyosan kötelező lelkipásztori feladatnak tekintettem a szavazó polgárok alaposabb tájékozottságát és felvilágosítását még a pártpolitika vonalán is elősegíteni. Az volt a felfogásom, hogy határozott kiállással és a lelkipásztoroktól jövő egyértelmű eligazítással megakadályozható a vallásellenes – vagy társadalmakat és a közerkölcsöket romboló – mozgalmak hatalomra jutása. A hit meggyengülésének a jele, ha az egyház ateista mozgalmakkal szemben a pártpolitikában semleges álláspontot foglal el és hívei ily módon megtévesztett lelkiismeretére hagyja a döntést.< /Mindszenty József/
Mindszenty József: Emlékirataim. Szent István társulat, 1989. 28-29. oldal
3/ “A politizálás csak abban az esetben volna elválasztható a papi hivatástól, ha a vallás és a politika is különválasztható lenne, vagyis ha a vallás nem volna egyéb elvont elméletnél, égi vagy légi tüneménynél, melynek a földi, gyakorlati élethez semmi köze, és ha a politika ezt az elvont rendszert legalább békében hagyná. A vallás azonban nem puszta elmélet, hanem élet és valóság, mely erkölcsöt irányít s ezzel együtt nemzetet, családot, egyént, igazságot, jogrendet, gazdaságot, szóval az egész életet. Viszont a politika is erősen beleavatkozik a vallás és vallás külső szervezeteinek dolgaiba, azért szükséges az ellensúlyozás, a vallás viszont-beavatkozása a politikába. Mivel pedig erkölcs és becsület nélkül elvész a jogi és társadalmi rend, megdől a gazdasági rend és a nemzet ereje, a vallás politikájának kell az állam segítségére sietni azáltal, hogy lelket, fegyelmet, stílust vigyen be az emberi tevékenységbe és szavát, befolyását érvényesítse a társadalmi szervezetekben és a törvényhozás házában egyaránt. Pártot csak párttal lehet ellensúlyozni s a nemzeti ügynek nem szentimentális humanizmussal, nem általános frázisokkal, hanem hódoló, odaadó szeretettel való szolgálata mindig gondviselésszerűleg kijelöli a papság számára azt a pártot, amelynek programjáért harcolva, a politika fegyvereivel is meg kell védenie hazájának legszentebb érdekeit.”< /Mindszenty József/
Zala Megyei Újság 1926. január 31.
http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/Mindszenty_101.html
4/ Mindszenty bíboros nyilatkozta egy interjúban az alábbiakat, 1974. október 10-én Bécsben, emlékiratai megjelenése alkalmából:
“A vatikáni zsinat is kinyilvánította: az Egyház mindig és mindenütt igénybe veheti a jogot, hogy a politikai jelenségek felett is ítéletet mondjon, amikor a személyes szabadságjogok és a lelkek üdve ezt megköveteli.” /ZDF Magazin, 1974. október 10./ In: Mindszenty-leveleskönyv, 103. oldal. Összeállította: Mészáros István. Budapest, 1997. A kiadást gondozta: az Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt. http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/Mindszenty_101.html


Katedrálisok építéséhez
sok időre van szükség. A barcelonai Sagrada Familia - Szent Család - templom is hosszú évtizedek óta van félkész állapotban, és talán néhány év múlva sikerül befejezni.
Ugyanígy van a lelkünkkel is. Egész életünkben építenünk kell, mivel folyamatosan hullik róla a vakolat. Nem vagyunk magunkra hagyva - a lényeg az, hogy csak olyan segítséget vegyünk igénybe, amely valóban építő, nem pedig romboló!

Hallgassunk a bölcs emberekre, szent életű papokra, akik örömmel állnak mellettünk tanácsaikkal.
 
Merka János atya gondolatai
Nem telik el nap, hogy a hírösszefoglalókban ne szerepelne valamilyen tudósítás Európáról, annak helyzetéről és jövőjéről.
S ez jól is van így, hisz ennek a kontinensnek lakói, az Európai Unió polgárai vagyunk. Ezért érdemes elgondolkodni azon, hogy ki is az európai, mit jelent európainak lenni. Az európai, eredeti görög nyelven az európosz jelentése: az az ember, aki messzire lát, jól lát, tisztán lát. Ilyen értelemben valódi európaiak voltak az Unió atyjai: Robert Schuman, akinek boldoggá avatása folyamatban van, Alcide de Gasperi és Konrad Adenauer, akik hívő keresztényekként jól, tisztán látták, hogy egy kontinensnyi közösséget, uniót csak szilárd alapokra, a keresztény értékekre kell és lehet építeni.

 
"Kezet emelnek rátok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért."
Megemlékező előadás Mindszenty József bíborosról

1949-es elítélésének 70. évfordulója évében, az 1956-os kiszabadulásának emlékére a vértanúság jegyében rendezett Konferencián

 
“A hiteles kereszténység mindig kisebbségben van” – Bedekovics Péter

Lelkész és cserkész. Még csak 31 éves, de már tizenöt éve fiatalokkal foglalkozik: remekül megérti magát a középiskolásokkal és az egyetemistákkal is, nem véletlen hogy a Károli Gáspár Református Egyetem lelkésze is.  Tavaly óta ő a Magyar Cserkészszövetség országos elnöke, aki szerint a fiatalokhoz egyszerű az út: csak meg kell hallgatni őket. Nagyinterjú Bedekovics Péterrel bizalomról, egyetemi lelkészségről, ökumenéről – és arról, hogy Jézust követni vagányság!
A fiatalok vagányságra vágynak: aki Jézust követi, az feltűnő jelenség! Nem azért, mert exhibicionista, hanem mert az embereknek feltűnik, hogy “fura”: segít másoknak, nem önző, szeretettel van tele. Krisztusnak az az üzenete, hogy merjél kitűnni a tömegből!

Lidércnyomás a jövőből

A gyalázatos színvonalon politizáló ellenzék a járvány idején sem tagadta meg önmagát

Csapatunk
olyan lelkes katolikus hívőkből áll, akik felelősséget kívánnak vállalni a katolikus és keresztény hit iránt, akik fel kívánják hívni a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek rombolják az egyént és a társadalmat egyaránt. Meggyőződésünk, hogy közös erőfeszítéssel, és elsősorban Isten segítségével elháríthatjuk a Gonosz alattomos romboló tevékenységét.  


www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2, Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Vissza a tartalomhoz