Koronavírus-infó - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
Koronavírus

Tények, állítások, elméletek
Kérdések és válaszok a józan ész jegyében


Létezik-e a koronavírus?
Sajnos létezik.

Valóban annyira veszélyes a koronavírus?
Ez a kérdés nem válaszolható meg egyértelműen. Tény, hogy mindeddig – az életkortól függetlenül – olyanok haltak bele, akiknek előzetes betegségük volt, akkor is, ha erről nem tudtak. Sokak esetében ez a betegség csak azután derült ki, miután már elkapták a vírust. Ez a fiatalokra, gyermekekre is érvényes! Olyan eset nem ismert, hogy minden tekintetben „makkegészséges” ember elhunyt volna a vírus következtében (bár ilyenek is fertőződtek, de legyőzték a betegséget). Egyes orvosok ugyan állítottak ilyesmit, azonban ezek
- vagy feltűnősködni akartak,
- vagy bizonyos körök, kormányok megbízásából állítottak valótlant.
Hozzá kell tenni, hogy a gyógyulás nehézkes, és hosszú ideig eltarthat. Nem valószínű, hogy az érintett személy a jövőben is "makkegészségesnek" nevezheti magát.

Honnan ered ez a vírus?
Nagyon jó kérdés, amire remélhetőleg a közeljövőben megtaláljuk a választ.
A betegség Kínában tört ki, és éppen olyan időszakban, amikor tetőre hágott a Kína és az USA közötti gazdasági konfliktus. Egy ilyen járvány tönkreteszi a világgazdaságot, így új tárgyalási pozíciót nyit meg a felek előtt. Ez a tény mindenesetre nagyon elgondolkodtató.
Fel kell tennünk az alapvető kérdést, hogy kinek lehet haszna egy ilyen járványból?
Egyesek váltig hangoztatják a vírus „természetes eredetét”, azaz kígyó, béka, kukac, denevér, hüllő stb. A 21. században azonban egyre fogynak a véletlenek. A vírus esetén sem feltételezhetjük a véletlent!

Indokoltak-e a kormányok által bevezetett intézkedések?
Csak részben. A betegség többnyire az előzetes betegségben szenvedőket érinti súlyosan, tehát csak ezekre kellett volna összpontosítani, nem pedig romba dönteni az egész világot. Ezt a súlyos felelősséget a jelenlegi politikusok nem hordhatják ki következmények nélkül, tehát a vírusügy lecsendesedése után fel kell mérni a felelősöket és ezeket ki kell vonni a forgalomból, hogy ne okozhassanak még több kárt! Ha meggondoljuk: több ezer és tízezer politikusról és tisztségviselőről van szó!
Az intézkedések következtében milliók nyomorodnak meg, kerülnek szegénysorba vagy halnak meg szegénység, éhínség, öngyilkosság miatt. Ezek az emberek a jelenlegi politikusok lelkén száradnak!

Minden ország helyesen cselekszik?
Nem! Hasonlítsunk össze két, hasonló adottságú, európai országot: Németországot és Magyarországot.
2020. május 15-i állapot:
Németország – 80 millió lakos – 175.000 megbetegedett ember a vírusban – közel 8.000 halott
Magyarország – 10 millió lakos – 3.400 megbetegedett ember a vírusban - 450 halott.
Ha a 8-as szorzót vesszük a lakosság számát összehasonlítva, akkor Magyarországon 22.000 betegnek és 1.000 halottnak kellene lennie. Miért nincs ez így? Ennyivel hatékonyabbak a magyarországi intézkedések? VAGY VALAKI HAZUDIK???

Mi újság az összeesküvés-elméletekkel? Bill Gates?
„Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél” – ez a szép magyar mondás ebben az esetben is érvényes. Ha valaki kimondja az igazságot, akkor azonnal ráfogják a gyűlöletbeszédet. Az ellenvéleményt mondókat akár be is börtönözhetik. Mindezek a jelenlegi terrorista politikai rezsimek uralkodásának a következményei!

Bill Gates, a Microsoft alapítója, saját maga szolgáltatott okot a reá vonatkozó összeesküvés-elméletre, mégpedig a saját kijelentéseivel különböző sajtóorgánumokban. Tényként kell említenünk, hogy az USA visszavonulása után a Gates által fenntartott alapítvány (Bill & Melinda Gates Foundation) a WHO, azaz a Világegészségügyi Szervezet legfőbb pénzelője. Ha pedig valaki pénzt ad, akkor az elvárja, hogy a WHO olyan véleményt nyilvánítson, ami a pénzadónak tetszik! Ez a kijelentés ugyan a kormányoknak nincs kedvére, mivel a WHO szavára hallgatnak, azonban tény, hogy a világ-egészségügyet jelenleg mérvadó módon Bill Gates határozza meg! Ha Gates azt mondja, hogy mindenkit be kell oltani, akkor a WHO is ezt hangoztatja, és a kormányok is a WHO-t veszik alapul. Hogy az oltóanyagban tulajdonképpen MI ELLEN van oltóanyag, vagy éppen MI CÉLBÓL, azt az egyszerű, beoltandó ember nem tudja ellenőrizni. Nézzük csak, kinek a kezében is vannak az oltóanyagot gyártó vállalatok? Bill Gates már 2018-ban „megjósolta” egy hatalmas járvány kitörését!
Ez nem összeesküvés-elmélet, hanem a valóság! Ezen nincs mit vitatkozni, mivel nem feltételezésekről van szó. Sokkal inkább az számít hamis információnak, amit a kormányok propaganda-célból terjesztenek!
A további elméletek - mint pl. az 5G mobiltelefon-rendszer kiépítése és a koronavírus együtthatása - meglehetősen labilisak, és további kutatások tárgyát képezik. Az 5G-nek a koronavírusra közvetlen hatása biztosan nincs. Hogy milyen a fiziológiai, azaz az emberi szervezetre gyakorolt befolyása, az más kérdés, de ezt a tudósoknak kell megválaszolniuk.

Mi újság a háttérhatalmakkal?
Háttérhatalmak természetesen eddig is léteztek és léteznek! Ezek a kezükben tartják az egyes országok jegybankjait, és ezzel a világ kormányait is. Ez alól legfeljebb igen kevés kivétel van, és azok is jelentéktelenek. Az USA jegybankja, a Federal Reserve, magánbank! Ennél fogva annyi dollárt nyomnak, amennyire csak szükségük van. Mégpedig mindenféle fedezet nélkül!

A jelenleg felismerhető tendencia a világ eladósítása. A vírus gazdasági válságot okoz, ennél fogva az egész világ hiteleket kénytelen felvenni - túlélés érdekében. A hiteleket pedig a dollár-nyomtatóktól vehetik fel, megfelelő kamatra. Mivel erről szól a jelenlegi műsor!


www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz