Szervezetek - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz mindazon országok temetésén, amelyek most itt Magyar Hazám sírját megásták!

Gróf Apponyi Albert

katolikus.info minden tekintetben támogatja a Magyarok Világszövetségének törekvéseit. Segítünk az aláírás-gyűjtésben, aminek az a célja, hogy nemzetközi bíróság mondja ki a trianoni békediktátum jogellenességét. Igazságot kívánunk kivívni a történelmi magyar népnek, amely - Lengyelországgal karöltve - igyekszik megvédeni Európa keresztény identitását.
A Szentkorona védelmére
Magyar Nemzetőrség 1956
a magyar nép szolgálatában

Az 1956 Magyar Nemzetőrség olyan alulról szerveződő, erős társadalmi támogatottságú, de hierarchikus szervezeti felépítésben működő társadalmi szervezet, mely az állampolgárok önként vállalt, Magyarország védelme iránt érzett személyes elkötelezettségére alapszik, képes a Magyarország rendvédelmi szerveivel és a honvédséggel együttműködve biztosítani hazánk biztonságát.
Ficsór László az 1956-os Magyar Nemzetőrség németországi parancsnoka és jószolgálati nagykövete.


Európai Máriás Háló

Magyarországi tagjai: Máriapócs (görög katolikus) és Mátraverebély-Szentkút (római katolikus).
Erdélyi tagja: Csíksomlyó (római katolikus).

Jacques Perrier lourdes-i püspök 2003-ban hozta létre az európai Mária- és egyben nemzeti kegyhelyeket tömörítő Európai Máriás Hálót.
Legyünk mi magunk a Mária Rádió tengerének cseppjei!

Hálás szívvel köszönöm mindenkinek, aki ilyen módon is támogatja a Mária Rádiót! Áldott nagyböjti felkészülést kívánok!
Szeretettel:
Lukovits Milán atya
A Mária Rádió műsorigazgatója

"Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben... anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.". Ez az idézet Teréz anyától származik és talán ezzel az idézettel tudnám legjobban szemléltetni minden kedves hallgatónk szerepét a Mária Rádió életében.

Mi mindannyian - akik számára fontos a Szűzanya rádiója - hozzáteszünk egy picit, hogy az működni tudjon. Van aki anyagilag tudja támogatni, van olyan is, aki önkéntes szolgálatot vállal és munkájával járul hozzá a fenntartásához, mások pedig imáikkal segítik. Mégis mindenkiben közös az, hogy magához mérten megteszi azt, amit tud.

Arra kérjük most Önt is, hogy a nagyböjti időszakban - ha megteheti - támogassa célzottan a Mária Rádiót. Azt szeretnénk, hogy a mi Rádiónk megerősödjön, hogy ne az anyagiakon múljon egy új adó beindítása, vagy a jelenlegi adók karbantartása.  10.000 cseppnyi segítség, 10.000 adományozó, aki támogatja a nagyböjti időszakban a Szűzanya rádióját. Ezt szeretnénk megvalósítani. Ehhez azonban szükségünk van minden csepp segítségre.
Ide kattintva talál további részleteket kampányunkról és jelezheti adományozási szándékát!

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egyesületi formában működő keresztény, civil szervezet, mely az értelmiséget igyekszik összefogni. Minden egészséges nemzetnek szüksége van értelmiségi rétegre, mely élére áll, és az „írástudók felelősségéve” vezeti azt. Különösképpen érvényes ez a keresztény értelmiségre, amelyet kötelez az Úr Jézus Krisztus missziós parancsa. A keresztény jelző a szövetség nevében ökumenikus irányt is jelez, mely a századfordulón megjelent a protestáns egyházakban, a II. vatikáni zsinat után a Szentlélek működése révén pedig hangsúlyt kapott a Katolikus Egyházban is. Keresztény, azaz krisztusi ember, mindenki, aki Krisztusban él és Krisztus őbenne (Krisztus-hívők közössége).
A Keresztény Hit Alapítvány támogatja a Szövetséget.
Európai Családtudományi Társaság
A Társaság célja a jó házasság és a jó család intézményének megerősítése, hogy az emberek testben és lélekben egészségesebben és szebben élhessenek és az emberi méltóság minél kevesebbet sérüljön. Ennek érdekében a Társaság a tudományos, a civil és az egyházi szféra szakértőivel történő együttműködésre törekszik.
A társadalomban a párkapcsolatra, a házasságra és a családra vonatkozóan olyan emberképre és értékrendre van szükség, amely elősegíti az egyén és a közösségek testi-lelki egészségét és harmonikus fejlődését, valamint megvédi őket a káros hatások ellen.

A Társaságot mindenki figyelmébe ajánljuk, akinek a keresztény család értékei elsődleges jelentőségűek. A Keresztény Hit Alapítvány nem tagja a társaságnak.

www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz