Húsvéti megemlékezés - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
Dr. Sóvári-Soós Kálmán gróf (Düsseldorf) (*1932 Debrecen - +2021. február 21. Düsseldorf)

Húsvéti elmélkedések

Tények:
A mi a galaktikánk, a Tejút kb. 200 milliárd csillagból, azaz napból és minimum 500 milliárd bolygóból áll.
Az Univerzumban kb. 200 milliárd galaktika szintén 200 milliárd csillagból tevődik össze, melyek összesen kb. 500 milliárd bolygóval rendelkeznek.
Az Univerzum kb. 13,7 milliárd éves.

A távolságokat fényévben mérjük: az út, melyet a fény egy másodperc alatt megtesz, ami felkerekítve 300.000 km/s, azaz 10 billió (10.000 milliárd) km. A fénysebesség az egész világűrben állandó. Ennél nagyobb sebesség nincsen. A viszonyokat egy példán érzékelhetjük: legyen 1 méter 1 fényév. Akkor a Tejút átmérője 80 km, a mi Naprendszerünk (Nap, Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Saturnusz és Neptunusz, Uránusz) megfelel egy gombostűfejnek, a hozzánk legközebbi Galaktika, az Andromeda köd Spanyolországban lenne a földgömbön, a többi galaktika el sem férne rajta. Ha elképzeljük, hogy egy csillag homokszem nagyságú, akkor a világűrben a csillagok középtávolsága kb. 50 km. A csillagok távolsága olyan óriási, hogy bolygóikat sohasem érhetjük el még egy illozorikus fénysebességű rakétával sem. Ez így volt a múltban, így van a jelenben és így lesz a jövőben.

Igen valószinű, hogy a Földön kivül élet létezik valamelyik csillag bolygóján. Ha csupán a Tejút csillagainak 1% -át tekintjük, ami 2 milliárd csillagot jelent, akkor ennek további 1% -át nézve, azaz 20 milliót, akkor elképzelhető, hogy ezeken értelmes lények létezhetnek, melyek a fejlődés során a mi technikai és kulturális szintünket elérték, esetleg túl is szárnyalhatták. Ezek viszont csak sejtések, mert igazolni nem tudhatjuk. Nézzünk ugyanis egy 100 fényévre lévő bolygót, melyről a vizsgálatok megállapították, hogy valószínűen rajta teljesülnek a Földhöz hasonló élet feltételi. Most ott a 100 év előtti állapotot „láthatjuk“. Ha onnan „visszaüzennénk“ a Földre, akkor már 200 év telne el.

A legújabb elméletek és kisérletek szerint az Univerzum egy pontból, az úgynevezett szingularitásból keletkezett. Mindeképp kellett, hogy legyen egy felsöbbrendű, ember számára felfoghatatlan többdimenziós lény, a Mindenható, akinek az akaratából a világegyetem létrejött. A részletekre most nem térhetünk ki, de fogadjuk el, hogy nem az anyag elsődleges, hanem a szellem, a Teremtő szelleme, a lelke.

Legnagyobb tudósaink mint Newton, Galilei, Kepler, Planck, Röntgen, Einstein, Dirac, Fleming, Penrose és Feynman meg voltak győződve, hogy léteznie kell egy transzcendentális lénynek, mely az anyagi világ fölött van öröktől fogva, akinél nincsen idő sem, ami tulajdonképpen emberi kategória.
Heisenberg a következőket irta: “Az anyag legkisebb részei valóban nem fizikai objektumok, hanem formák, srukturák vagy Platon szerint ötletek, melyekről csak a matematika nyelvén beszélhetünk.”
A fent nevezett tudósokkal együtt én is vallom, hogy a Teremtő a Lelke egy részét olyan értelmes lényeknek mint az ember átadta, akik a fejlődés során a tudathoz jutottak. Akkor felmerült a kérdés az emberekben: honnan, hová és miért. Érezték, hogy léteznie kell egy magasabbrendű lénynek, de nem voltak képesek ezt definiálni. Igy keletkeztek az istenek az utolsó 20.000 évben a föld különbözö területein. Isteneket láttak a Napban, a holdban, a bolygókban, a szélben, az orkánban, a vizben, a levegőben, a villámban, a hegyekben és az állatokban. Végül is eljutottak ahhoz a felismeréshez, hogy van egy láthatatlan Isten, aki a világot teremtette, aki az Úr, a szigorú és büntető Jehova Isten.

2020 éve, hogy a Teremtő elhatározta, hogy emberi alakban megjelenik a Földön. Fiát, Jézus Krisztust küldte el hozzánk, aki mint az Isten fia 33 évig élt mint ember, meghalt mint ember, de feltámadott mint Isten. Ő testesítette meg az Istenséget, a Teremtőt, azt a harmóniát és szeretetet, mely az az egész Univerzumot áthatja. Jézus által lett az Isten a mi Atyánk, a megszemélyesített Örökkévaló, aki az ember számára elérhetetelen dimenziókból leszállt hozzánk, átvéve a mi három dimenziókat. Tulajdonképpen Jézus Krisztus, az Atya és a Szent Lélek egy egységet alkot. Jézus is öröktől fogva létezett a Teremtővel együtt, Ő is a teremtő lélek, a Szentlélek, a Szentháromság része. Ezt a misztériumot emberi ésszel, 3 dimenziós aggyal nem lehet felfogni, csak el kell fogadni. De ha elfogadjuk, hogy léteznek magasabb dimenziók, akkor ez nemcsak a hit, hanem az intellektus kérdése is. Mit jelent ezek szerint a feltámadás? Azt, hogy Jézus az emberi halálból visszament az isteni örök dimenzióba és legyőzte a földi halált. Ezért lett a Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, a győzelem és az öröm ünnepe.

Joggal felmerülhet a kérdés: nem arcátlanság-e ezt az ünnepet ill. a jelentőségét az embereknek kisajátítani akkor, amikor tudjuk, hogy az Univerzumban nem vagyünk egyedül? Igen valószínű, hogy csupán a mi Tejútrendszerünkben 20 millió bolygó létezik, ahol a civilizáció a mienkkel összehasonlítható vagy lényegesen magasabb rendű. Nem tudhatjuk, hogyan néznek ki az ott élő értelmes lények. Több méter magasak, egy méternél kisebbek, lebegnek az atmoszférában vagy a vízben élnek? Több karjuk és lábuk van, egyszeműek, vagy többszeműek? A fantáziának nincsen határa. De egy biztos, sohasem érhetünk el hozzájuk, ők sem jöhetnek sohasem hozzánk.
Elképzelhető, hogy ezek a lények tudata hasonló a földihez és szintén keresték és keresik a Mindenhatót.Talán náluk is megjelent Jézus Krisztus, esetleg más név alatt? Talán a Mindenhatót nem Atyának tekintik, hanem Anyának? Választ nem kaphatunk viszont soha! De ez nem lényeges. Csak az a fontos, hogy tudjuk hittel és alázattal, hogy a Mindenható szeret minket és Jézus Krisztus által, aki maga a Mindenható Isten is meghallgatja imáinkat.

A Szentléleknek, az Atyának és a Jézus Krisztusnak a nevében kérjük Isten áldását és segítségét, és kivánjunk egymásnak boldog és áldott Húsvétot!
www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2, Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Vissza a tartalomhoz