katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
Keresztény hírportál
Az igazság érdekében


NEMZETKÖZI KERESZTÉNY INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT
Jeruzsálem

Laetare cum Jerusalem, et exultate in ea, omnes qui diligitis eam.
Imádsággal és böjttel a békéért

Az orosz-ukrán háború február 24-én, vagyis fél éve kezdődött. Abban bíztunk, hogy csak pár napos villámháború lesz, de azóta is tart. Mi talán megszokjuk, hogy elég messze tőlünk fegyveres konfliktus van, aggódunk, hogy lesz-e üzemanyag, fogunk-e télen fűteni. De akik ott élnek, akiknek a gyerekei elesnek a harcokban, azok nem tudnak napirendre térni afölött, hogy hónapok óta dúl a háború.

A világ jelenleg egészen más, mint két évvel ezelőtt volt.
Itt van 20 dolog, amit a „pandémia" alatt tanultunk meg (vagy amit megerősítettek) az emberiségről:

 1. A legtöbben inkább a többséghez akarnak tartozni, minthogy a saját igazuk mellett álljanak ki.
 2. Hozzávetőlegesen az emberek 20%-ának erős önkényuralmi hajlamai vannak, amik a megfelelő körülmények között felszínre kerülnek majd.
 3. A halálfélelemmel csak a társadalmi elítéléstől való félelem vetekszik, sőt ez az utóbbi lehet, hogy még erősebb is.
 4. A propaganda manapság is ugyanolyan hatékony, mint 100 évvel ezelőtt. Az információhoz való korlátlan hozzáférés nem tette okosabbá az átlagembert.
 5. A média, a kormány meg azok, akik megbíznak bennük, bármit és mindent politikai színezetűvé tehetnek meg tesznek.


NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE
AUGUSZTUS 15.
Mária Bazilika Kevelaer búcsújáró hely, Alsó-Rajna, Németország
Ördögűző pap beszámolója
Démoni üzenetek: Az ellenség használhatja a technológiát – mondja az ördögűző

A démoni támadások okai eltérőek. Sok esetben a célpontok nem szándékosan hívják be a gonosz szellemeket, hogy ezek rájuk telepedjenek. Inkább “spirituális rések” létrehozásában vesznek részt, amelyeket a gonosz lelkek meghívásnak tekintenek, ami végül támadáshoz vezet.‎
‎A démoni támadások széles körűek lehetnek, kezdve a zaklatástól, amelyben egy személy egészsége, pénzügyei és kapcsolatai érintettek; a gyötrésen keresztül, amelyben egy személy elméjét olyan zavaró képek és hangok ostromolják, amelyeket csak ők látnak és hallanak; a megszállásig, amelyben a gonosz szellemek irányítást nyernek egy személy teste fölött.‎


Tamás Tünde cikke

"Az emberek mentális rávezetése (passzív ráerőszakolása) olyan intézkedésre, melyről a bevezetők tudják: ha nem tartják be a pszichológiai fokozatosság elvét, tervük tömeges ellenállásba ütközhet.
Most pedig térjünk rá a média által jelenleg is alkalmazott prediktív programozás technikájához, mely téma szintén aktuális, pszichológusként pedig vadonatúj cikkemben kötelességem tájékoztatni a gyanútlan lakosságot.
Valamit meg kell értenünk ezen témán belül. Mégpedig azt: teljesen mindegy, hogy kamu, vagy nem kamu egy bizonyos hír. Nem ez a döntő.


Ferenc pápa üzenete

- Nem kell katolikusnak lenni, hogy megértsd! Ahogyan telik az idő és érettebekké válunk, lassan rájövünk, hogy:
- egy 3000 €-os óra, ugyanazt az időt mutatja, mint egy 30 €-os
- egy 300 eurós pénztárca ugyanazt az összeget tartalmazza, mint a 30 eurós pénztárca
- a magány egy 70 négyzetméteres házban ugyanaz, mint egy 300 négyzetméteres házbanKényszerített örökbefogadás
Dr. Nagy Sándor

DÖBBENETES!
PÜNKÖSD 2022
KEVELAER NÉMET BÚCSÚJÁRÓ HELYEN ÉS CSÍKSOMLYÓN
Ertsey Attila beszéde 2022. május 29-én a Kossuth-téren, a WHO-ból való kilépést követelő tüntetésen

„A világ kettéhasadt. Az egyik fele nap mint nap engedi, hogy hazugságokkal mérgezzék tudatát és vakon rohan a szakadékba. A másik fele ébredőben van. Van, aki csak érzésben, aztán van, aki meg is fogalmazza, hogy itt valami nem stimmel. És vannak, akik mélyre ásnak és feltárják az okokat, az igazságot.
Pár napja az autóban hallgattam a rádiót. Többnyire a Bartókot bírom már csak, néha azt sem. A Kossuthon azt lesem, mit szivárogtat ki az állam a mainstream propaganda résein. A Spirit FM-en azt nézem, akad-e a balliberális oldalon még néhány épeszű ember.


       
"A szuverenitás átadása a hazaárulás bűntettének számít"
Vigano érsek a nemzetállamok szuverenitásának átadásáról a WHO-nak
Joe Hoft
Közzétéve: 2022. május 22., 7:45

Carlo Maria Vigano érsek ma reggeli emlékeztetőjében figyelmeztetett az egyes nemzetállamok szuverenitásának a WHO-ra való átruházásával járó veszélyekre.  Ez a nemzetállamok árulása.


A sátánisták hozzáférést akarnak a gyerekekhez: "Sátán Klubok" az általános iskolákban
USA: A sátánisták a gyerekekhez akarnak férkőzni

A "Sátánista Templom" (Satanic Temple) szándékosan próbálja a kisgyermekeket keresztényellenes ideológiájával beavatni az úgynevezett Sátán Klubokban, amelyek országszerte terjednek.Screenshot: The Satanic Temple (17.5.2022); https://thesatanictemple.com/pages/after-school-satan
       
Húsvét 2022

Jézus a föltámadásának estéjén "békességgel" köszöntötte az apostolokat. János apostol viszont győzelemről  beszél, pedig a győzelem a harc eredménye szokott lenni. Maga Jézus is mondta, hogy harcot hozott. Összeegyeztethető a harc és a béke? Igen, Jézus harcot hozott, melynek eredménye a béke. Kivel és mivel kell harcolnom? Elsősorban Istennel, de úgy, mint Jákob pátriárka: Nem engedlek el Uram, míg meg nem áldasz. Istennel a kegyelemért harcolok, azért a kegyelemért, hogy bennem véglegesen és tökéletesen győzzön az Isten. Azért a kegyelemért, amely egybeforraszt Istennel. Ez a békesség  Istennel, mely Isten győzelme bennem, a forrása minden egyéb békességnek. Harcolnom kell önmagammal, mert rosszabbik énem ádáz ellenségem. Eredménye: Békesség önmagammal, mert legyőztem, engedelmessé tettem vágyaimat.
 
Harcolnom kell a világgal (nem az emberekkel)! A világ minden kísértésével. Eredmény: Béke a világgal, Szent Ferenc módjára.
 
Harcolnom kell a megértésért, az egységért az emberek között. A családban, minden közösségben, az ember egész világában. A békesség a harc eredménye. Nem a másokat letipró harcé, hanem az igazságért, a szeretetért, a megértésért, megbocsátásért folytatott harcé. Jézus békéje olyan, "amelyet a világ nem adhat", Isten békéje egyedül elég az emberi szívnek.
 
Ft. Kutschi András plébános
NAGYHÉT 2022
Virágvasárnap
La Valletta katedrálisában
A szentmisét Málta bíboros érseke mondja
(részletek)
Jeruzsálem, Via Dolorosa
A ferencesek pénteki körmenete
A Szent Sír templom
  
Köszönjük a választók bizalmát!

Országgyűlési választások 2022. április 3.

"Bízzuk mindenki lelkiismeretére, hogy melyik pártot választja!"
Az ilyen megjegyzések ugyan köztetszést aratnak, azonban SEMMIT SEM ÉRNEK!

XII. Piusz pápa ma is érvényben lévő, 1949. július 1-jén kelt határozata (DH 3865), amelyet XXIII. János pápa megerősített (DH 3930), így hangzik: „Azok a hívő keresztények, akik a kommunisták materialista vagy keresztényellenes tanítását vallják, főleg, ha védelmezik és propagálják, ezen tény alapján a katolikus hit aposztatáinak minősülnek, az Apostoli Szentszék hatályába tartozó kiközösítés alá esnek, és nem járulhatnak a szentségekhez (DH 3865). Amikor a nép képviselőit választják, katolikus polgároknak nem megengedett olyan pártokra vagy jelöltekre adni a szavazatukat, akik még ha nem is hangoztatnak a katolikus tanítással ellentétes elveket, (…), de mégis társulnak a kommunistákkal és támogatják őket cselekedeteikkel (DH 3930).”

Mindszenty József: Emlékirataim. Szent István társulat, 1989. 28-29. oldal:
>… mivel a politika ledöntheti az oltárt és romlásba viheti a halhatatlan lelkeket – ahogyan az a történelem folyamán annyiszor megtörtént -, súlyosan kötelező lelkipásztori feladatnak tekintettem a szavazó polgárok alaposabb tájékozottságát és felvilágosítását még a pártpolitika vonalán is elősegíteni. Az volt a felfogásom, hogy határozott kiállással és a lelkipásztoroktól jövő egyértelmű eligazítással megakadályozható a vallásellenes – vagy társadalmakat és a közerkölcsöket romboló – mozgalmak hatalomra jutása. A hit meggyengülésének a jele, ha az egyház ateista mozgalmakkal szemben a pártpolitikában semleges álláspontot foglal el és hívei ily módon megtévesztett lelkiismeretére hagyja a döntést.<
“A vatikáni zsinat is kinyilvánította: az Egyház mindig és mindenütt igénybe veheti a jogot, hogy a politikai jelenségek felett is ítéletet mondjon, amikor a személyes szabadságjogok és a lelkek üdve ezt megköveteli.” /ZDF Magazin, 1974. október 10. Mindszenty bíboros nyilatkozata Bécsben/
Mindszenty-leveleskönyv, 103. oldal. Összeállította: Mészáros István. Budapest, 1997. A kiadást gondozta: az Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt.

VEGYÜK EZT TEHÁT FIGYELEMBE, AMIKOR AZ URNÁHOZ JÁRULUNK!
Segítség: JOBBRÓL AZ ELSŐ ÉS/VAGY A MÁSODIK X!
<
>
       
Mire megy ki a "játék"?

A világ páratlan válságban van. Ezt a válságot a Sátán váltotta ki. Mi a célja?

 1. A nemzetállamok megsemmisítése, egy "világkormány" létrehozása. Ez a "világkormány" természetesen balliberális, ateista elveket vallana.
 2. A családok szétbomlasztása a "szivárványos" és hasonló mozgalmakkal. Ha nincs család, akkor a gyermekek a "levegőben lógnak", nincs semmi erkölcsi támpontjuk.
 3. A kereszténység szétbomlasztása "álmenekültek" Európába küldésével. Ezek többsége kiképzett katona, akik csak parancsra várnak a mobiltelefonjukon. Szinte mindennaposak a templomrombolások és a fegyveres merényletek.

Mindannyiunk feladata, hogy összefogjunk a Gonosz ármánykodása ellen, és még többet imádkozzunk Isten segítségéért esedezve!


A népirtás tíz szakasza (egy a facebookon megjelent videofelhívás recenziója)

A népirtás témájával foglalkozó amerikai kutató, Gregory H. Stanton megvizsgálta a múltban lejátszódott különböző népirtások folyamatát. Felismerte, hogy ez a folyamat egy bizonyos minta szerint épül fel, azaz bizonyos megfigyelhető lépések mentén bontakozik ki az az út, amely végül a népirtásig vezet. Ezek a szimptómák nem feltétlenül egymásra következően jelennek meg; egy és ugyanazon időben, egymást átszőve is feltűnhetnek.


Aki a jövőben nem hajlandó rendelkezni ezzel az "egyetemes igazolvánnyal", a társadalom kitaszítottja lesz, és valószínűleg gyanúsítottnak, potenciális bűnözőnek vagy terroristának számít.

A terv: totális megfigyelés 2030-tól?

Az Egyesült Nemzetek Szervezete azt tervezi, hogy a bolygón minden férfi, nő és gyermek biometrikus azonosító kártyával rendelkezzen 2030-ig . A svájci Genfben található központi adatbázis összegyűjti ezeket a kártyákat. Több alternatív média szerint ezek a tervek azoknak a "globális céloknak" lennének részei, amelyeket az ENSZ szeptember végén indított el, és amelyek valójában az " Új Világrend " létrehozásának alapját képezik.


Hineni - Íme Uram, itt vagyok!"
Interjú Benjamin Philip-el, Jeruzsálem legnagyobb segélyszervezetének, a Hineni Jerusalem-nek a vezetőjével.


Ite, missa est!
"Menjetek, küldetésetek van!" - mondja a pap a szentmise végén.
Valóban, mindannyiunknak küldetésünk van - ez a küldetés Urunk Szavának meghallása, megértése, cselekedeteinkben való megélése és továbbadása embertársaink felé.
Nem marad el a számonkérés: "Megtettél mindent, vagy elszalasztottál lehetőségeket?"
Mindannyiunknak alaposan át kell gondolnunk, hogy azt az időszakot, ami az újszülöttek kezére helyezett névszalagtól a temetkezési vállalat által a lábujjunkra tett névfeliratig tart, a lehető legeredményesebben töltsük el.

Ficsor László
 • a Rajna-vidéki magyar katolikus egyházközség képviselő testületének tagja
 • a Magyar Nemzetőrség németországi parancsnoka és nagykövete
 • a Keresztény Hit Alapítvány kuratóriumának elnöke
 • a Magyarok Világszövetségének képviselője Németországban
 • újságíró, média-menedzser, operatőr, hangmérnök
 • a Düsseldorfi Tartományi Felsőbíróság által meghatalmazott fordító
Bűnös, akinek más a véleménye
 Magyar Nemzet - Jánosi Dalma (Róma)
 
Interjú Domenico Airoma olasz ügyésszel
 
– Mit büntetne egészen pontosan a homo- és transzfóbiát büntető törvényjavaslat?
– Fontos leszögezni, hogy a nemi alapú diszkriminációt és erőszakos cselekedeteket a jelenleg érvényben lévő törvények már szigorúan büntetik. Az érvényben lévő jogszabályhoz képest az új javaslatban a szexuális identitás diszkriminálására való felbujtás az új elem. Ezen a ponton merülnek fel az aggályok. Nem egy konkrét cselekedetet, egy elkövetett bűntettet szankcionál, hanem az erre való ösztönzést, biztatást. A problémák ott kezdődnek, hogy az LMBTQ-szervezetek között sincs konszenzus arról, mit jelent pontosan a homofóbia, és a nemek sincsenek pontosan definiálva. Ezt aggasztónak tartom ügyészként, hiszen egy büntető jogszabály a pontos meghatározáson alapszik. Ebben az esetben nincs egyértelműen defi­niálva, milyen magatartást szankcionál. Jogosan merül fel a gyanú, hogy nem az elkövetett bűntett, hanem egyfajta világszemlélet és életmód válik bűncselekménnyé.

– Milyen jogi következményei lehetnek annak, ha valaki nem osztja ezt a világnézetet?
 
– Számos példával találkozhatunk azokban az országokban, ahol ilyen törvény már létezik. Például Spanyolországban, ahol egy érseket azért tartóztattak le, mert figyelmeztette a hívőket arra az alapvető biológiai tényre, hogy a szaporodásnak szexuális vonatkozásai vannak, egy nő és egy férfi nélkül lehetetlen. Vagy egy angliai iskolában egy anyát a gyermekei előtt tartóztattak le, mert nem volt hajlandó „egyes, kettes szülő”-ként aláírni a bizonyítványt. Büntethetők lehetnek azok az anyák és apák,  akik nem javasolják gyermekeiknek bizonyos csoportokban vagy  szervezetekben való részvételt, mivel úgy vélik, nem felel meg a  világnézetüknek, valamint nem járul hozzá gyermekeik egészséges,  kiegyensúlyozott fejlődéséhez. Ha gyermekeik egy közösségben megosztják  szüleik intő szavát, akkor máris feljelenthetők lesznek gyűlöletkeltés  ­miatt, mivel diszkriminatív gondolatot ültettek gyermekeik fejébe. Hat  év szabadságvesztés fenyegeti azon szervezetek vezetőit, akik azt merik  állítani, hogy a házasság egy nő és egy férfi kötelékén alapszik.

Mindszenty ma is eszménykép

 Azt a harcot, amelyet Mindszenty hercegprímás a magyar katolicizmus élén a kommunizmussal vívott, a bolsevisták kényszerítették az Egyházra. Ez a küzdelem védekezés volt a mindjobban kommunista befolyás alá kerülő közhatalom vallásellenes intézkedései és a harcos istentelenség támadásai ellen.
 
A kommunista rendszer mindent elkövetett, hogy az Egyházat megfossza annak lehetőségétől, hogy híveivel szabadon érintkezzék és a vallásos eszményt háborítatlanul ápolhassa. Ennek érdekében nem riadt vissza a legdurvább törvénysértésektől sem.
 
Mindszenty bíboros, az ország első főpapja, ebben a harcban a magyar nép elhivatott vezetőjeként emelkedik mindenki fölé, aki az alapvető emberi szabadságjogok rendíthetetlen védelmezője. Egyaránt védelmébe veszi a népellenes és háborús bűnök vádjával fogva tartott tízezreket, az ősi otthonaikból kiüldözött szlovákiai magyarokat és a kitelepítéssel büntetett hazai svábságot. Ő emeli fel egyedül tiltakozó szavát a magyar nemzettel szemben igazságtalan és egész Közép-Európa őszinte megbékélését lehetetlenné tevő párizsi békeszerződés ellen. Az erkölcstelen eszközökkel, nem egyszer kíméletlen terrorral vívott hatalmi harcok közepette a közéleti tisztaságot és felelősségtudatot sürgeti. Személyes érdeme, hogy a papság és a hívek félrevezetését célzó körmönfont kommunista propagandát a kellő időben szervezett ellenakciókkal hatástalanná tudta tenni.

A katolikus szülők mozgósításával megmentette a hitvallásos iskolákat az államosítástól és a kötelező vallásoktatás továbbra is érvényben maradt. Kiváló szervezőképessége, fáradhatatlan buzgósága és egyéni varázsa folytán soha nem tapasztalt mértékben erősödött meg a katolikus öntudat és egyre inkább elmélyült a vallásos élet.

Mindezek a nyilvánvaló eredmények engesztelhetetlen gyűlöletet váltottak ki a marxisták táborában. Főleg azért gyűlölték a hercegprímást, mivel vallásellenes célkitűzéseiket – elsősorban a Nyugat megtévesztésére – a törvényesség látszatával szerették volna elérni, de a hercegprímás lépten-nyomon leleplezte valódi szándékaikat és éles fénybe állította a kiáltó törvénytelenségeket. Világos volt, hogy amíg Mindszenty bíboros főpásztori székében marad, a marxisták minden erőfeszítése hiábavaló. E felismerés után a világkommunizmus egy minden eddigit felülmúló rágalomhadjáratot indított a magyar hercegprímás ellen.

Vecsey József

Szent István király, az államalapítás és az Új kenyér ünnepe: augusztus 20.
Ez a nap Magyarország legjelentősebb ünnepe.
Pio atya Magyarországról szóló próféciája:

“Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenve­dés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberi­ségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őr­angyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes len­ne erősebben kérniük hathatós oltalmát orszá­gukra!" (Lejegyezte Pio atya)
Forrás: MARANA THA újság. 2009.
Üzenet a Nyugatnak!

Azt mondjátok, térdre kell kényszeríteni Magyarországot. Azt mondjátok, Magyarországnak nincs helye az unióban, mert senki nem lehet tagja egy közösségnek, ha nem tiszteli a közösség értékeit.
Tudjátok, mi tiszteljük a közösség értékeit, és cserébe mi is csak annyit kérünk, hogy a közösség is tisztelje a mi értékeinket, mert mi is a közösség tagja vagyunk, ugyanolyan tagjai mint ti. Nem másodrendű, nem harmadrendű tagjai, pont olyanok mint ti! Kifizettük az árát, busásan. Mi nem változtunk, ti változtatok meg! Mi csak úgy szeretnénk élni, ahogyan azt megszoktuk.

 
Áldott pünkösdi ünnepeket!

Fotók: Dormitio Bazilika, Jeruzsálem.
A Zion (Sion) hegyén található Dormition (Mária Elszenderülése) templom altemplomának közepén az elalvó Mária szobra látható, és körben az egyes nemzetek kápolnái, köztük Magyarországé is.
Szentmisék a nyári szabadság alatt is:


Ne felejtsük: nincs vasárnap szentmise nélkül!
Aktuális videónk:
Anyák napjára

Az édesanyák titkai közül

„Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. (2Móz3,2b)

A Hóreb hegy közelében Mózes találkozik az égő és meg nem emésztődő csipkebokor emberileg megmagyarázhatatlan csodájával. A kíváncsian közelítő vízből menekített pásztor Isten hangját is meghallja és azt a parancsot, amely azzal kezdődik, hogy oldja le lábáról a sarut, mert szent helyen áll. Majd azt is, hogy ő lesz, aki a kiválasztott népet hazavezeti. (2Móz3,1-6)

Az el nem emésztődő csipkebokor jelensége megmagyarázhatatlan, minden erre tekintő kísérlet hiányos és egyben felesleges is. A csodálatos jelenségnek nincs fizikai indoka, de van többrétű, jelzésértékű üzenete. Anyák napján édesanyáinkra gondolva, vagy már csak emlékezve érdemes ebből a csodából az ők titkaira ráismerni. Minden anya égő, de el nem emésztődő csipkebokor, ameddig él, ameddig gyermekét kísérheti. Ég és parázslik ez az élet a gyermekáldás örömétől, a betegágy melletti aggodalomban, a sikerek mámorában, de ég akkor is, ha szégyen éri méhe gyümölcsét, ugyanakkor szenvedésével együtt szenved, vagy csalódások között vele szorong. Az édesanyák nem égnek el, mert nekik nemcsak életre kell hozniuk utódaikat, hanem hozniuk kell az új erőt, a következő nap ajándékait, a talpra állító vigaszt. Ők mindig az éltetető erők forrásai, a lélek melegének tűzhelyei és egész lényük ki nem alvó szeretet.

Az édesanyák csodák, emberileg megmagyarázhatatlanul és fizikailag indokolatlanul. Mégis megérezhetjük a csodák titkát. Amint a csipkebokor nem maga miatt nem égett el, úgy az anyák sem önerőből lettek ilyenek. Bennük az Isten van jelen. Az emésztő tűz feletti hatalom, amely nem okozhat oktalan megsemmisülést, sem elhordozhatatlan sebeket, és semmit irgalmas jóváhagyása nélkül. Ott ahol Isten az Úr, ott a lángok is akarata és utasítása szerint lobognak. Tűzről pattant lánglelkű édesanyáinkra úgy illik tekintenünk, mint Isten ajándékaira, akikben Ő maga is közel érkezik.


Nagy-Britannia keresztény vezetőinek nyílt levele az oltási igazolásokkal kapcsolatban
 
2021. április 25.
 
Tisztelt Miniszterelnök úr!

Különböző felekezetek keresztény vezetőiként továbbra is imádkozunk kormánya mellett ebben az időben "és mindazokért, akik magas beosztásban vannak, hogy csendes és békés életet élhessünk minden istenfélelemben és méltóságban" (1 Timóteus 2: 2). Azonban egy kiemelt aggodalomra okot adó területről írunk Önnek, nevezetesen az úgynevezett „oltási útlevelek”, más néven „COVID státus tanúsítványok” és „szabadság útlevelek” lehetséges bevezetéséről a társadalmunkba.

Bonum TV (EWTN)
élő adás

A világ legnagyobb katolikus televízió-hálózata
 
Fehérvasárnap, Róma, 2000 - szent év

Faustina nővér szentté avatása a Szent Péter téren.
II. János Pál pápa méltatja honfitársnője érdemeit.

A lengyelországi Łódź melletti Glogowiec faluban egy tízgyermekes család harmadik gyermekeként született. Gyermekkorától kezdve az ima szeretete, a szeretet, az engedelmesség, és az emberi nyomor iránt való érzékenység jellemezte. Iskolába csak 3 évig járt, majd elhagyta otthonát és gazdag családokhoz ment szolgálóleánynak.
Húszéves volt, mikor szülei akarata ellenében belépett az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációjába, amelyben Maria Faustina nővérként 13 évet élt le szakács, kertész és portás munkakörben. Élete az Istennel való rendkívül bensőséges egységet takarta, habár igen egyhangúnak és szürkének tűnhetett. Gyermekkorától kezdve szeretett volna nagy szent lenni és következetesen törekedett is erre, együttműködve Jézussal az elveszett lelkek megmentésében. Egész életét fölajánlotta áldozatként a bűnösök megmentésére. Ennek a jegyében is hunyt el, hosszadalmas, fájdalmas betegeskedés után.
(Wikipedia)
                 
Az Európai Bizottság az LMBTQ-dogmák megerősítésére és európai elterjesztésére használja a járványhelyzetet

Az európai vezetők és bürokraták ideológiai törekvései nyilatkozataikból és kiadványaikból könnyen megismerhetők.
A Bizottság LMBTQ 2025 stratégiájában lefektetett LMBTQ- és genderdogmák megvalósítása elkezdődött.  Az alábbi két ehhez kapcsolódó dokumentum jól érzékelteti, hogy komolyan gondolják a társadalmi és intézményi struktúrák teljes átalakítását.
 • A homoszexuális kapcsolatok európai országokban való kölcsönös elfogadtatásának kérdése és az LMBTQ-párok örökbefogadásának megkönnyítésének  szándéka mellett a férfi-női nem valóságát tagadó transzgender és „non-bináris” szóhasználat is megjelenik az Európai Parlament által elfogadott, az Uniót  LMBTQ-szabadságzónává nyilvánító nyilatkozatban.
 • Az Európai Parlament érzékeny nyelvezetről szóló szójegyzéke szerint pedig  „a változatos családformák elismerésének fontossága érdekében” kerülendő „az anya és az apa” szavak használata, helyette „a szülő és a gondozó” a preferált. A „biológiai nemet” a „születéskor megjelölt nem” kifejezés váltja fel, és képzelje, már a „melegházasság” sem politikailag korrekt kifejezés, az útmutató szerint az „egalitárius”, „egyenlőségen alapuló” házasság kifejezést ildomos használni helyette!
Ránk akarják kényszeríteni a vadabbnál vadabb ideológiai ötleteiket, el akarják törölni a társadalom alapját jelentő családot, céljuk megszüntetni az évezredes  kultúránkat, nemzeti és nemi identitásunkat, meg akarják változtatni a nyelvünket, és még az anya és apa szavakat is megpróbálják elvenni tőlünk.  Az ennek ellenálló államokat pedig gazdasági segélyek megvonásával fenyegetik, és különböző eljárásokat indítanak ellenük, a tiltakozó embereket pedig homofóbiával és  transzfóbiával bélyegzik meg.


Az adventi alkalomhoz hasonlóan a nagyböjti készületet is szeretnénk segíteni, így online lelkigyakorlatot szervezünk március 20-án, amelyet Varga László püspök atya tart majd! Szeretettel hívjuk Önt is, hogy vegyen részt a lelkigyakorlaton az interneten keresztül!
Varga László püspök atya lelkigyakorlatát élőben közvetítjük Facebook oldalunkon keresztül, melyet ide kattintva tud elérni:
Tervezett program:
10:00-11:00 Varga László püspök atya előadása
11:00-12:00 kérdések és válaszok
14:00-15:00 Varga László püspök atya előadása
15:00-16:00 kérdések és válaszok.
Aki esetleg nem rendelkezik Facebook fiókkal, az honlapunkon regisztráció nélkül is bekapcsolódhat ide kattintva!
Áldott nagyböjti felkészülést kívánunk Önnek!
Szeretettel:
Lukovits Milán atya
A Mária Rádió műsorigazgatója
Jeruzsálem, Via Dolorosa, a Fájdalom Útja
“MEGMAGYARÁZHATATLAN MÓDON SEGÍT AZ IMA A BETEGEKEN” – KINYITTATNÁ A TEMPLOMOKAT A SZLOVÁK MINISZTER
Személyes hangvételű bejegyzést tett közzé néhány nappal ezelőtt Facebook-oldalán Milan Krajniak szlovák munkaügyi miniszter, amelyben egy megmagyarázhatatlan jelenségre hívta fel a figyelmet: a koronavírus-fertőzött emberek közül az imádkozó betegeknél enyhébb lefolyású a betegség."Ne hagyd sodortatni magad!
Szabd magad az irányt!"
Lord Robert Baden-Powell
a cserkészmozgalom alapítója
Látni és láttatni
... hogy felismerjük az igazságot,
... és hogy terjeszteni merjük, tudjuk
Emléknap február 25.

Wittner Mária: a véreskezű kommunisták utódai még ma is politizálnak és ártanak az országunknak (Videó)


A PestiTV Boomerlázadás című műsorában Stefka István és Göblyös Sára Wittner Máriát látták vendégül, a beszélgetés fő témája a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja volt. Wittner Mária ’56-os szabadságharcos, később halálra, majd életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt túlélő. Ő vádolta meg először – 2001. február 25.-én – a Magyar Országgyűlésben azokat az élő és elhunyt kommunista, szocialista politikusokat, akik részt vettek a forradalom utáni véres terrorban, a leszámolásban. Wittner Mária nevét az ország a rendszerváltás után ismerhette meg.
Jobb fényt gyújtani, mint szidni a sötétséget – Varga László püspök korunk szellemi harcáról

Michael August Blume apostoli nuncius február 1-jén, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén hívta fel a figyelmet Varga László január eleji beszédére, amelyet a megyéspüspök a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) kaposvári szervezetének év eleji találkozóján mondott. Ezt az egyedülálló beszédet olvashatják az alábbiakban.

Varga László a katolikus közéletben egyedülálló módon pontos diagnózist fogalmazott meg a világban zajló eseményekről január 8-án a KÉSZ kaposvári évnyitó találkozójának meghívott előadójaként. Az előadást az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk a Katolikus.ma lejegyzésében.


 
Nagy örömmel adunk hírt róla, hogy nagyböjt első napjával idén is kezdetét vette Magyarországon a 40 nap az életért kezdeményezés!

A 40 nap az életért ima- és böjtmozgalomhoz már 1 millió ember csatlakozott világszerte, akik imáikkal több mint 16 000 születendő gyermek életének abortusztól való megmenekülését eszközölték ki. Az életvédő imamozgalom hatására 191 abortuszokban közreműködő egészségügyi dolgozó hagyott fel e tevékenységével, és 104 abortuszklinika zárt be.
 
Életvédőként nem felejthetjük el, hogy alapvetően nem földi erőkkel küzdünk, hanem szellemi harcot folytatunk. „Ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges” (Lk 18,27), utal a bibliai igére Hajnádi Józsefné, a kezdeményezés hazai főszervezője is.
 
Imádkozzunk tehát, hogy a babák megszülethessenek! Imádkozzunk, hogy a halál kultúráját felváltsa az élet kultúrája! Imádkozzunk, hogy az életet válasszák az abortuszt fontolgató anyák és apák! Imádkozzunk, hogy felhagyjanak az orvosok és az egészségügyi dolgozók az élet kioltásával, és idejüket és energiájukat a gyógyításnak szenteljék!
 
Mikor? Február 17-től március 28-ig, reggel 7-től este 7-ig.
Hol?
A Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtt a 1082 Budapest Hugonnai Vilma téren.
Hogyan? Bejelentkezhetünk online (a kezdeményezés honlapján regisztrálva vagy a Facebook-oldalán keresztül a Foglalás most gombra kattintva), ezzel segítve a szervezők munkáját), de akár bejelentkezés nélkül is odamehetünk egy tetszőleges időpontban a helyszínre. Ott egy érkeztető felelős várja az imádkozókat, és kettes-hármas csoportokba osztja őket, hogy így betarthassuk a járványügyi szabályokat.
Miért fontos? Ártatlan, védtelen emberek életét oltják ki napról napra a magyar kórházakban az abortuszokkal. Mi egy abortuszmentes Magyarországért dolgozunk, amit egyedül Istennel érhetünk el. Hiszünk az ima erejében.
Nagybőjt 2021

Hamvazószerda, 2021. február 17.

Katt a képre: ->
Lourdes
1858. február 11-18. - 2021. február: 163. évforduló

"A Gave partján harang szól, Lourdes-ban dél vala..." - csendül fel az ének immáron hosszú évtizedek óta. Emlékezzünk meg a Jelenések 163. évfordulóján arról, hogy a Szűzanya mennyi jóval, csodás gyógyulással, testi és lelki segítséggel ajándékozott meg bennünket Szent Fia közbenjárására. A fényképek 2005. augusztusában készültek.
Pálfordulás

Szent Pál megtérésének napja: január 25. Fotó: a sokat utazó Szent Pál szobra Máltán abban a barlangban, ahol annak idején raboskodott. A szobor előtti tábla tanúsítja, hogy ezen a helyen Szent II. János Pál pápa is járt.
Ezért “váltották” le oly gyorsan XVI. Benedek pápát

Azért “váltották” le oly gyorsan – betegségre hivatkozva – mert XVI. Benedek pápasága alatt ezt a muszlim népvándorlást nem lehetett volna kivitelezni!
A háttérhatalomnak olyan pápa kellett, aki Amerikából érkezett és nincs a vérében az európaiság, az európai kultúra, műveltség, így sokkal nyitottabb volt mint XVI. Benedek pápa!
Ez ma már nyilvánvaló!
XVI. Benedek pápa azonnal a “mai keresztes háború” élére állt volna, a keresztények vezetője lett volna a muszlim vallással szemben, ellentétben Ferenc pápával.


„Servare intaminatum”, azaz megmaradni feddhetetlennek – olvasható a Lánchíd budai hídfőjénél, a kőoroszlán talapzatán található Sina-címeren.
Báró Sina György volt az, aki a Buda és Pest között állandó összeköttetést biztosító legrégibb és legismertebb Duna-híd finanszírozását szervezte, és ő adta a legnagyobb adományt is az átkelő megépítésére.
Trump elnök életpárti kiáltványa tiszteletben tartja St. Thomas Beckettet
Az alábbiakban bemutatjuk a Szent Thomas Becket vértanúságának 850. évfordulójáról szóló, 2020. december 28-án Donald Trump elnök által kiadott Kiáltvány szerkesztett szövegét.
Ma van Saint Thomas Becket vértanúságának 850. évfordulója, 1170. december 29-én. Thomas Becket államférfi, tudós, kancellár, pap, érsek és a vallásszabadság oroszlánja volt, aki életét adta annak érdekében, hogy - mint mondta - „az egyház elérje a szabadságot és a békét”.
A király Theobald canterburyi érsek halála után, 1162-ben – Becket minden ellenkezése dacára – őt nevezte ki érsekké és Anglia prímásává, remélve, hogy így teljesen szabadon folytathatja túlkapásait az egyházi ügyekben. De Beckett az egyház jogait II. Henrikkel szemben a leghatározottabban megvédte, tekintet nélkül korábbi barátságukra. II. Henrik barátsága gyűlöletté és félelemmé változott. A király lovagjai válaszoltak, és a Canterbury-i székesegyházhoz lovagoltak, hogy ultimátumot nyújtsanak Thomas Becketnek: engedjen a király követeléseinek, vagy haljon meg. Thomas válasza az máig visszhangzik. Utolsó szavai a következők voltak: „Jézus neve és az egyház védelme érdekében kész vagyok vállalni a halált.” Ekkor a király által felbujtott angol nemes az oltár előtt meggyilkolta Becketet.


Mi vár ránk 2021-ben?

A magyar kormány hivatalosan támogatja a kommunista szellemben történő oktatást:


 
2021 - a Család Éve

A Szentatya 2020. december 27-én, a Szent Család vasárnapján a déli Úrangyala imádság elmondása után bejelentette, hogy a családnak szentelt különleges évre kerül majd sor, melyet az Amoris laetitia apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulóján, 2021. március 19-én fog megnyitni.


Fotó: www.katolikus.ma
Amit a hazai sajtó sem mond el nekünk

Kísérlet a világkormány bevezetésére
A járvány az első szakaszában Kína elleni kereskedelmi háború volt, amely az exportra termelő ipari szektort is leállította. Mindehhez Kína ellenes faji jellegű kampányok is kapcsolódtak.
A Második szakaszában a pénzügyi összeomlás veszélyét túlszárnyalta a félelem és a pénzpiac manipulációja. Kibontakozott egy globális pénzügyi válság, amely 2020 februárjában érte el csúcspontját, és a pénzpiacok és a tőzsdék részbeni összeomlását eredményezte. A kőolaj világpiaci árának a drasztikus csökkenése rekord méretű volt. Mindez azonban nem spontán történt. A bennfentes kereskedelem és a beavatottak előzetes tájékoztatása a szakemberek számára tetten érhető volt. A tőzsdék és a pénzpiacok összeomlásában kulcsszerepet játszottak a félelemkeltést végző médiumok.
A harmadik periódusban kerültek előtérbe a korlátozások, a házi fogságban tartás és a világgazdaság megbénítása. 2020 februárjában mintegy hatezer milliárd dollár értékű részvény és értékpapír árzuhanása következett be. Igen sok kisjövedelmű vállalkozás megtakarítása ment veszendőbe, de tömegesen került sor vállalati csődökre is. A nagy intézményi befektetők számára ez viszont lehetőséget biztosított, hogy fedezeti alapjaik segítségével mélyen az értékük alatt vásárolhassák fel a fizetésképtelenné vált vállalatokat.


Livio Fanzaga
„Háborúban vagyunk” –  Livio Fanzaga atya (Mária Rádió) a Corona járványról
A Corona járvány sátáni terv az emberiség rabszolgasorba taszítására

Livio Fanzaga atya, a Mária Rádió programigazgatója 80. születésnapján apokaliptikus üzenetet tett közzé.
(Róma) Livio Fanzaga atya, az olasz Radio Maria program- és lelki igazgatója a koronapandémiát „sátáni cselekményének, nevezte, amelynek célja a világuralom meghódítása”. November 11-én Fanzaga atya betöltötte a 80. életévét. A Mária Rádióban semmiféle kánoni korhatár nem vonatkozik rá, amelyet az egyház csak a zsinat utáni időszak óta ismer. Tehát jó egészséggel folytathatja munkáját a világ legnagyobb katolikus rádióhálózata szülőállomásának élén. És ezt erőteljesen végzi. Nagyon különleges üzenetet adott át a hallgatóknak születésnapján.


Carlo Maria Viganó érsek, (az USA volt Pápai Nunciusa 2011-2016):
 
Nyílt levél Donald Trumpnak

Elnök Úr!
 
 
Engedje meg, hogy Önhöz forduljak ebben az órában, amikor az egész világ sorsát egy Isten és az emberiség elleni globális összeesküvés fenyegeti. Érseki mivoltomban írok Önnek, mint aki az apostolok utóda, aki az Amerikai Egyesült Államok korábbi pápai nunciusa volt. Levelemet a világi és egyházi hatóságok teljes hallgatása közepette írom. Kérem, fogadja soraimat úgy, mint "Kiáltó szót a pusztában." (János, 1:23).


  
Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe október 8-án.
Kérjük a Szűzanya segítségét hazánkra, és minden magyarra szerte a világon."Mielőtt meghalsz, ne aggódj a tested miatt... A rokonaid megteszik, ami szükséges - a lehetőségeik szerint.
Leveszik a ruhádat.
Megmosdatnak.
Felöltöztetnek.
Elvisznek lakóhelyedről az új címedre.
Sokan jönnek majd a temetésedre, hogy elbúcsúzzanak tőled. Lesznek, akik megváltoztatják terveiket, néhányan a munkahelyükre sem mennek be azon a napon.
A dolgaid, melyeket nem szerettél kölcsönadni, eladják, elajándékozzák vagy elégetik.
A kulcsaid,
a szerszámaid,
a könyveid,
a gyűjteményeid,
ruháid...
Tudd, hogy a világ nem áll meg és nem sír majd utánad az egész emberiség.
Munkádat átveszi más. Valaki, akinek egyenlő, vagy jobb képességei vannak, elfoglalja a helyed.
A tulajdonod az örökösöké lesz.
Egy darabig majd továbbra is idéznek, ítélkeznek fölötted, megkérdőjeleznek és kritizálnak azokért a kis és nagy dolgokért, amiket az életben tettél.
Azok az emberek, akik csak arcról ismertek, azt fogják mondani: ′′ Szegény...”
Az őszinte barátaid sírni fognak pár órát vagy pár napot, de aztán újra nevetni fognak.
Házi kedvenceid hozzászoknak az új gazdához.
Egy darabig a falra akasztják a fényképeidet, majd a bútorra teszik, míg végül a fiók alján tárolják.
Valaki más ül a kanapédra és eszik a tányérodból...
A mély fájdalom az otthonodban egy vagy két hétig tart, egy hónapig, kettőig. Egy évig, kettőig... Aztán csatlakozol az emlékekhez, majd véget ér a történeted.
Befejezted az emberek között, itt befejezted ezt a világot.
De a történeted az új valóságodban kezdődik: a halál utáni életedben.
Életedben minden elveszíti az értékét. Akkor is, ha olykor nem tudtál továbblépni éppen a szeretett dolgok miatt. Minden, ami itt volt, elveszíti azt az értékét.
A testi szépséged.
A neved.
A tulajdonod.
Hiteleid.
Állásod.
Bankszámlád.
Otthonod.
Autód.
Címed.
Rangod.
Barátaid.
Akik mindig melletted álltak.
Családod...
Ebben az új életben csak a lelkedre lesz szükséged.
Ez az egyetlen, ami megmarad.
Ezért próbálj meg teljesen, szépen élni és boldog lenni, amíg itt vagy, mert ahogy Assisi Szent Ferenc mondja:
“Innen nem viszed el, amid van. Csak azt viszed el, amit adtál!”..."
Rózsafüzér királynője (más néven Olvasós Boldogasszony) ünnepén - október 7-én - a katolikus egyház a híveket segítő Szűz Máriát ünnepli. Ilyenkor Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért imádkoznak és az Istenszülő iránti tiszteletet kifejezve, Jézus életéről elmélkednek.
A domonkos szerzetesek 1475-ben rózsafüzér-társulatot alakítottak Kölnben, azóta terjedt el ez a fajta imádság a keresztények körében.

„Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta.”
(II. János Pál pápa)

Forrás: Wikipedia
Fotó: A fatimai rózsafűzér Fatima, Portugália

Szeptember 12-én volt Mária nevenapja, szept. 15-én   pedig a Fájdalmas Szűzanya ünnepe.
  
Fogadjátok szeretettel Szent Bernát gondolatait:
  
Mária neve
  
A szűz neve Mária (Lk 1, 27). Szóljunk valamit erről a névről is, amelyet a tenger csillagának szoktak fordítani, és ami nagyon illik a Szűzanyára. Ő az a nagyszerű és kiváló csillag, amely magasba emelkedett életünk nagy és hatalmas tengere fölött, hogy ott ragyogjon erényekkel, és világoskodjék jó példájával.
  
Ó, te, aki megérted, hogy mindnyájan e világ folyamán inkább viharok között hánykolódunk, mint szilárd talajon járunk, ne fordítsd el szemeidet e csillag ragyogásától. Ha a kísértések szele ér, ha a gyötrelmek szirtjei között hajózol, nézd a csillagot, hívd Máriát. Ha a kevélység, a hatalomvágy, a mellőzés vagy hiú vetélkedés hullámai között hánykolódsz, nézd a csillagot, hívd Máriát. Ha a harag, a kapzsiság vagy a test vágyai fenyegetik lelked hajóját, nézd Máriát. Ha a bűnök félelmetessége megzavar, ha a lelkiismeret beszennyeződése megijeszt, ha az ítélet borzalmassága megrémiszt, ha a szomorúság feneketlen mélysége és a kétségbeesés örvénye elnyeléssel fenyeget, gondolj Máriára.
  
Veszélyben, szükségben, kétségeidben gondolj Máriára, hívd Máriát.
Ne szűnj meg példáját követni. Ha őt követed, nem fogsz eltévedni; ha őt kéred, nem fogsz kétségbeesni; ha rágondolsz, nem térsz rossz útra; ha ő fogja kezedet, nem fogsz elbukni; ha ő védelmez, nincs mitől félned; ha ő vezet, nem fogsz elfáradni és célba érsz. Így önmagadban megtapasztalod, hogy mennyire joggal mondja a Szentírás: A szűz neve Mária.


  

Forrás: www.promotions.hu
  
EDDIG, ÉS NE TOVÁBB!
 
Addig provokálták az embereket, a természet- és emberellenes bűntettek mára odáig fajultak, hogy nem lehetünk szelídek, nem vonulhatunk vissza, nem hallgathatunk, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Én eldöntöttem: nem fogok tovább hallgatni – mondta a Demokratának Osztie Zoltán atya, a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa. TELJES CIKK -->
Kisboldogasszony ünnepe:

az Istenanya születésnapja
szeptember 8

  
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye
A  társadalom részéről többen indítványozták, hogy június 4-én délután fél  ötkor szólaljanak meg országszerte a harangok. Aki a harangszót hallja  vagy megszólaltatja harangjait, tegye ezt az imádság lelkületével, könyörögjön hazánkért, népünkért határainkon innen és túl, és  Közép-Európa összes népeiért, hogy békében, szeretetben és alkotó  együttműködésben építhessük közös jövőnket.
Budapest, 2020. május 21.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Június 4:
A Nemzeti Összetartozás Napja,
helyesebben a Nemzeti Gyász Napja!
  
Imaszándékunkat itt írhatjuk le (angolul).
Az EWTN a világ legnagyobb és legismertebb katolikus televíziója.
Magyarországon: Bonum TV

Imaszándék IDE kattintva!
www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz