Gabor-abstract - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
Krajsovszky Gábor
Sicut agni inter lupos – mint bárányokat a farkasok közé
Küzdelem a keresztény Európáért

„Nem tűrhetők az országban olyanok, akik hazai kenyeret esznek, és az ellenség parancsait követik.”
II. Rákóczi Ferenc

 • Gulyáskommunizmus, vadkapitalizmus, globalizmus.
 • A politika beavatkozása a vallásba, a vallás viszont-beavatkozása a politikába.
 • Az egyház ateista mozgalmakkal szembeni semleges álláspontja a hit meggyengülésének a jele.
 • A keresztények jogos önvédelem terén elkövetett súlyos mulasztásainak mai következményei.
 • Közéleti harc és katolicizmus.
 • A valódi félelem oka: élete végén mindenki pontosan azt fogja kapni, amit megérdemel.
 • A „modernisták” elrejtőznek magának az Egyháznak a kebelében és szívében, s annál félelmetesebb ellenségek, minél rejtettebben azok.
 • Azt kell tudnunk, hogy az az irányvonal, amit nekünk követnünk kell a társadalomban, honnan kap megfelelő segítséget.
 • A helyesen értelmezett tolerancia semmiképpen sem jelenti azt, hogy elfogadom és tisztelem valakinek a negatív „másságát” (azaz negatív tulajdonságát) – tisztelni csakis a pozitív „másságot” (azaz pozitív tulajdonságot) megengedett.
 • Mindszenty Józsefnek a liberális sajtóval kapcsolatos jogos kritikáiban egy adott szellemiség-elleni állásfoglalásáról van szó: „Ezt a szörnyeteget, a liberális-ateista sajtót, amelyik megölte Magyarországot, mi hizlaltuk nagyra. Mi vagyunk a haza, a kereszténység gyilkosai, amikor házunkba eresztettük, pénzeltük.”
 • XII. Kelemen pápa, XIII. Leó pápa és Mindszenty bíboros nyilatkozatai: „A szabadkőművesség ugyanaz szalonkabátban, mint a bolsevizmus mezítláb!”
 • Az építőmunka mellett mindaddig sajnos harcra is van szükség, ameddig nap nap mellett erős ellenáramlatok akadályozzák a katolikus gondolat és élet érvényesülését. Nem lehet egy szellemi harc közepén azt mondani, hogy ne küzdjünk és ne zavarjuk a nemlétező békét azzal, hogy védekezünk.
 • Mindszenty József: „A békepap elszegődik a rendszernek, és ugyanolyan mértékben eltávolodik az egyháztól. Amilyen mértékben elkötelezte magát a rendszernek, oly mértékben elhanyatlott az egyház iránti hűségében, és azután a meggyőződésében.”
 • XII. Pius pápa: „Azok a hívő keresztények, akik a kommunisták materialista vagy keresztényellenes tanítását vallják, főleg, ha védelmezik és propagálják, ezen tény alapján a katolikus hit aposztatáinak (azaz hitehagyóinak) minősülnek, az Apostoli Szentszék hatályába tartozó kiközösítés alá esnek, és nem járulhatnak a szentségekhez (DH 3865).” „Amikor a nép képviselőit választják, katolikus polgároknak NEM MEGENGEDETT olyan pártokra vagy jelöltekre adni a szavazatukat, akik még ha nem is hangoztatnak a katolikus tanítással ellentétes elveket, de mégis társulnak a kommunistákkal és támogatják őket cselekedeteikkel (DH 3930).”


www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz