Balashazy-abstract - katolikus.info - A keresztény hit és a politika

Ite, missa est!
Benedicamus Domino!
Látni és láttatni
Tartalomhoz ugrás
A CSALÁD ELLENI TÁMADÁSOK ÉS AZOK DEMOGRÁFIAI VÁLSÁGOT ELŐIDÉZŐ HATÁSAI

Dr. Balásházy Imre
Keresztény Hit Alapítvány, Európai Családtudományi Társaság, Családtudományi Szövetség
Kereszténység és közélet Európában című konferencia
2840 Oroszlány, Haraszthegyi u. 11, 2024. május 25.


Emberöltők óta közvetlen harc folyik a család, és közvetett harc a kereszténység ellen. A kulturális marxisták, továbbá elődjeik és szövetségeseik által kialakított nemzetek feletti, mára globális, „balliberális” hatalomnak egyik fő célja a család és a kereszténység lebontása és megszüntetése. Rájöttek, hogy a család és a keresztény kultúra felszámolásához elegendő a házasság intézményének leépítése, valamint, hogy azt leginkább a szexuális normák megváltoztatásával érhetik el. Ezért szervezték és szervezik az általuk szexuális forradalomnak nevezett ember-, nemzet-, kereszténység- és kultúra ellenes háború különböző frontjait. A „szexuális forradalom” valójában szexuális- terrorizmus, diktatúra, népírtás, bűncselekmény és háború, mára nyugodtan nevezhetjük „szexuális világháborúnak”. Ennek következménye a családi élet szétesése, az elhatalmasodott káros individualizáció és így maga az ember válsága.

Ahogy terjedt országról országra a „szexuális forradalom”, úgy jelentek meg a család körüli negatív tünetek, és mindig hasonló időfelbontásban: először kevesebben és később házasodtak, majd hamarabb és többen váltak el, elterjedtek a házasság nélküli együttélések legkülönbözőbb formái, valamint a szingli életmód és a mozaikcsaládok, megnövekedett a házasságon kívüli születések száma, de jelentősen lecsökkent az összes születések száma. Az utóbbi jelenti a demográfiai válságot. Mindez érthető, hiszen a nőnek biztonság és állandóság kell a gyermekvállaláshoz, valamint egymást szerető anya és apa kell a gyermeknek. A fejlett országokban a „szexuális forradalom” előretörését, azaz a házasság előtti szexuális kapcsolatok és együttélések robbanásszerű gyakoriság növekedését teljes szinkronban követte a demográfiai válság. Ez is bizonyítja, hogy a „szexuális forradalom” első frontja az alapvető oka demográfiai válságnak. Sőt, magát a „szexuális forradalom” okozta népesedési változásokat nevezték el második demográfiai átmenetnek. Hozzátartozik ehhez, hogy a szabados szexualitás propagálását összekapcsolták az abortusz és a fogamzásgátló tabletták népszerűsítésével, valamint a házasság és a család intézményének leértékelésével.

Az utóbbi évszázad „szexuális forradalmainak” ára nagy: a nők eltárgyiasítása, emberi méltóságuk és így egyenjogúságuk komoly sérülése, a káros individualizmus, a párkapcsolati erőszak és a pszichés betegségek megsokszorozódása, hazánkban több millió, a Földön több mint egymilliárd abortusz, szétszakított párkapcsolat és család, megannyi kiégett élet, öngyilkosság, magány, káros függőség, testi betegség, szexuális kihasználtság, a nemek eltávolodása egymástól, a kereszténység hanyatlása és demográfiai válság.

Az eddigi támadásaikat négy frontra érdemes osztani: (i) a szabados szexualitás elterjesztése, azaz a házasság előtti, illetve azon kívüli szexuális élet népszerűsítése és normává tétele, amihez kapcsolódott az abortusz liberalizációja, a fogamzásgátló tabletták népszerűsítése, a házasság és a család intézményének degradálása, az elköteleződés leértékelése, az együttélés és a válás reklámozása, (ii) az egyneműek „házasságának” elfogadtatása, (iii) az ember kétneműségének tagadása, azaz a gender-, queer- és transzelmélet terjesztése, (iv) a poliámor (többszerelmű) kapcsolatok legalizálása, ami hazánkban még újnak számít, de már megjelent.
A mai demográfiai válság lényegében az ember alapvető antropológiai modellje – azaz az egyetlen másnemű emberrel szeretetszövetségben holtomiglan-holtodiglan eggyé válásra való törekvés – szétzúzásának eredménye. Megoldás csak ennek visszaépítésével lehetséges.

www.katolikus.info
Keresztény Hit Alapítvány
Ficsor László, a kuratórium elnöke

H-1133 Budapest, Pannonia u. 64/B
D-47441 Moers, Neuer Wall 2,
Észak-Rajna-Vesztfália, Németország
Bankszámaszámok:
Gránit Bank
HUF: 12100011-10679665 - HU09121000111067966500000000
EUR: 12100011-10679672 - HU26121000111067967200000000
Az Alapítvány munkatársai társadalmi munkában, fizetség nélkül végzik a munkájukat - Isten bizonyára meg fogja fizetni.
Felmerülnek  azonban olyan költségek, amelyeket a munkatársak nem finanszírozhatnakmeg  saját zsebükből.
Ezért minden adományért hálásak vagyunk!
Vissza a tartalomhoz